Organització municipal

Organització institucional

Actes i vídeos dels plens, junta de govern, plenari i eleccions.

Actes de ple

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Vidreres des de mitjans de l’any 2011 fins a l’actualitat ordenades per any.

El ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern de la vila. Integrat per la totalitat dels regidors (13) i presidit per l’alcalde, estableix les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

2021Acta Ple extraordinari i urgent dia 20.01.2021
Acta Ple extraordinari dia 22.01.2021
Acta Ple ordinari dia 02.02.2021
Acta Ple ordinari dia 07.04.2021
Acta Ple ordinari dia 01.06.2021
Acta Ple ordinari dia 27.07.2021
Acta Ple ordinari dia 04.10.2021
2020Ple ordinari dia 07.04.2020
Acta ple extraordinari dia 29.1.2020
Acta ple ordinari dia 04.02.2020
Certificat acord Ple manifest Ens Locals crisi coronavirus
Acta ple ordinari dia 09.04.2020
2019Ple extraordinari 05.11.2019
Ple ordinari dia 03.12.2019
Acta Ple extraordinari i urgent dia 27.12.2019
Ple ordinari dia 05.02.2019
Ple ordinari dia 02.04.2019
Ple extraordinari 30.04.2019
Ple ordinari dia 04.06.2019
Ple extraordinari 12.06.2019
Ple extraordinari 15.06.2019
Ple extraordinari 03.07.2019
Ple extraordinari 05.11.2019
Ple ordinari dia 03.12.2019
Acta Ple extraordinari i urgent dia 27.12.2019
Ple ordinari dia 05.02.2019
2018Ple ordinari dia 30.01.2018
Ple ordinari dia 10.04.2018
Ple extraordinari 08.05.2018
Ple ordinari dia 05.06.2018
Ple extraordinari 19.09.2018
Ple extraordinari 30.09.2018
Ple extraordinari 07.11.2018

Vídeos del ple

En aquesta secció podreu accedir als vídeos íntegres dels Plens municipals de Vidreres des del 31 de gener de 2012

L’Equip de govern considera oportú posar el Ple Municipal a l’abast de tots el ciutadans de Vidreres com a excercici de Participació ciutadana i de transparència.

També us podeu inscriure al Canal Youtube de l’Ajuntament de Vidreres a on podreu gaudir també d’altres vídeos.

2021Vídeo ple extraordinari i urgent dia 20.01.2021
Vídeo ple ordinari dia 02.02.2021
Vídeo ple ordinari dia 07.04.2021
Vídeo ple ordinari dia 01.06.2021
Vídeo ple ordinari dia 27.07.2021
Vídeo ple ordinari dia 04.10.2021
Vídeo ple ordinari dia 14.12.2021
2020Vídeo íntegre del ple extraordinari del 04/02/2020
Vídeo íntegre del ple extraordinari del 29/01/2020
2019Vídeo íntegre del ple ordinari del 05/11/2019
Vídeo íntegre del ple ordinari del 14/10/2019
Vídeo íntegre del ple ordinari del 30/09/2019
Vídeo íntegre del ple ordinari del 30/07/2019
Vídeo íntegre del ple extraordinari del 03/07/2019
Vídeo íntegre del ple extraordinari del 12/06/2019
Vídeo íntegre del ple ordinari del 04/06/2019
Vídeo íntegre del ple ordinari del 05/02/2019
2018Vídeo íntegre del ple ordinari del 05/06/2018
Vídeo íntegre del ple extraordinari del 08/05/2018
Vídeo íntegre del ple ordinari del 10/04/2018
Vídeo íntegre del ple ordinari del 30/01/2018

Plenari – Eleccions

El ple de l’Ajuntament de Vidreres és l’òrgan de màxima representació. Està integrat per l’alcalde i 13 regidors i regidores

Es reuneix cada darrer dimarts de cada dos mesos amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari cada vegada que així ho decideixi el president o una quarta part del nombre legal de membres de la corporació.  El seu objectiu és establir les línies d’actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Aquests són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. El sistema electoral reparteix entre les llistes electorals en proporció als vots que cadascuna ha obtingut cadascuna d’elles. La fórmula electoral utilitzada és la Llei d’Hondt i s’aplica la barrera legal del 3% dels vots vàlids.

El conjunt del procés electoral municipal es regula a la  Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim electoral general (LOREG, en endavant). Així, l’últim diumenge de maig, de cada quatre anys, es celebra la seva jornada electoral. El nombre de regidors que correspon a cada municipi circumscrit s’estableix  en la LOREG, en funció de la seva població oficial. En el cas de Vidreres s’escollen 13 regidors.

Continguts relacionats

Back to top button