Administració i arxiu

Oferta pública d’ocupació

Aquí trobaràs les convocatòries d'ofertes de feina de l'Ajuntament de Vidreres

Procés selectiu una plaça d’administratiu/va (procés d’estabilització / concurs de mèrits)

InstànciaDeclaració jurada

TerminisBasesEdicte BOPEdicte DOGCDecret provisional d’admesos i exclosos
Del 17/11 fins el 18/12 (ambdós inclosos)DescarregarDescarregarDescarregar

Procés selectiu una plaça d’arquitecte tècnic (procés d’estabilització / concurs de mèrits)

InstànciaDeclaració jurada

TerminisBasesEdicte BOPEdicte DOGCDecret provisional d’admesos i exclosos
Del 17/11 fins el 18/12 (ambdós inclosos)DescarregarDescarregarDescarregar

Procés selectiu una plaça d’auxiliar administratiu/va (procés d’estabilització / concurs de mèrits)

InstànciaDeclaració jurada

TerminisBasesEdicte BOPEdicte DOGCDecret provisional d’admesos i exclosos
Del 17/11 fins el 18/12 (ambdós inclosos)DescarregarDescarregarDescarregar

Procés selectiu de 2 agents de policia i creació d’una borsa de treball

InstànciaDeclaració jurada

TerminisBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional d’admesos i exclososDecret definitiu d’admesos i exclososResultats cas pràcticResultats test
Del 11/10 fins el 31/10 (ambdós inclosos)DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

Resultats

Resultats testResultats cas pràctic
DescarregarDescarregar

Procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnics/ques d’educació infantil

InstànciaDeclaració jurada

Prova de català i la prova pràcticaProva psicotècnica

TerminisBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional admesos i exclososDecret definitiu admesos i exclososDecret esmenaActa final
Del 18/7 fins el 27/7 (ambdós inclosos)DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

1 plaça d’Oficial d’obres i manteniment de la Brigada Municipal, especialitat paleta, en la modalitat de contracte de relleu per jubilació parcial, mitjançant el sistema de concurs oposició

InstànciaDeclaració jurada

TerminisPlacesBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional admesos i exclososDecret definitiu admesos i exclososActa final
Del 2/6 fins el 21/6 (ambdós inclosos)1DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

1 plaça de Tècnic/a d’Educació Infantil, amb funcions de director/a.

InstànciaDeclaració jurada

TerminisPlacesBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional admesos i exclososDecret definitiu admesos i exclososActa final
Del 22/04 a 02/05 (ambdós inclosos)1DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

3 places oficials Brigada i 2 conserges mantenidors (procés d’estabilització / concurs de mèrits)

InstànciaDeclaració juradaMèrits

TerminisPlacesBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional admesos i exclososDecret definitiu admesos i exclososActa final
Del 29/3 fins el 27/4 (ambdós inclosos)3+2DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

1 plaça de Tècnic/a d’Administració General A1

InstànciaDeclaració jurada

TerminisPlacesBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret d’admesos i exclososResultats fase d’oposicióActa final
Del 30/3 fins el 18/4 (ambdós inclosos)1DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

3 places d’oficial d’obres i manteniment de la Brigada Municipal (procés d’estabilització)

InstànciaDeclaració jurada

TerminisPlacesBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional admesos i exclososDecret definitiu admesos i exclososActa final
Del 14/3 fins el 3/4 (ambdós inclosos)3DescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

2 places de Tècnic/a d’Administració General A2 (promoció interna)

InstànciaDeclaració jurada

TerminisPlacesBasesEdicte BOPAnunci DOGCDecret provisional admesos i exclososDecret definitiu admesos i exclososActa final
Del 14/3 fins el 3/4 (ambdós inclosos)2DescarregarDescarregarDescarregarDescarregar

Continguts relacionats

Back to top button