Transparència

Altres mecanismes de participació

La participació ciutadana és avui un dels grans pilars de les societats democràtiques i alhora una eina que permet millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

La participació fa protagonistes i responsables als ciutadans de les decisions que els afecten.

Vidreres treballa per crear espais de participació com els consells, les comissions, les audiències, els processos participatius i les consultes.

Aquests han d’assegurar que la ciutadania sigui informada i consultada per tal que pugui conèixer, avaluar i així proposar en matèria de les diferents polítiques municipals, per garantir els màxims nivells d’eficiència i qualitat possibles, enriquir la governança i millorar la qualitat de les polítiques públiques.

A continuació us mostrem diferents projectes de participació ciutadana a Vidreres:

Continguts relacionats

Back to top button