Serveis socials

Serveis socials bàsics

Atendre a les persones de la comarca de forma personalitzada, ajudant-los a solucionar les consultes i necessitats que puguin plantejar. Es detecten i avaluen les demandes de les persones i intentem vehicular la gestió dels tràmits corresponents de la millor manera possible.

Unitat de serveis socials bàsics

Conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o exclusió.

  1. Equips d’atenció a cada ajuntament
  2. Serveis d’Atenció domiciliària (SAD)
  3. Teleassistència (TAD)

Unitat de Serveis Socials Especialitzats

Es dóna resposta a situacions i necessitats que requereixen recursos molt específics. Un equip de professionals diagnostica i valora cada situació

  1. Atenció a la infància i adolescència (EAIA)
  2. Integració en família extensa (SIFE)
  3. Pla d’Inclusió ciutadana (PLIC)
  4. Atenció a la dona (SIAD)
  5. Transport adaptat (TA)

Informació d’interès

SBAS VidreresCarrer COSTA BRAVA, 272
Horari de dilluns a divendres de 9h a 14h
serveissocials@vidreres.cat 
Podeu concertar entrevista trucant al 972850025

Continguts relacionats

Mira també
Close
Back to top button