General

Consultes

Des de l'equip de govern es valora molt positivament la creació d'aquest espai com a mecanisme de participació ciutadana per rebre de primera mà les necessitats concretes en referència a diferents temàtiques d'actualitat al municipi. T'animem a participar-hi!

Via pública

Venda ambulant


Objectes perduts

Finalitzada

Tancament: 16/05/2024

Resultats de l’enquesta: 3 respostes

Fase d’execució: Els resultats s’han traslladat a l’àrea tècnica


Ordenança sequera

Finalitzada

Tancament: 01/04/2024

Resultats de l’enquesta: 27 respostes

Fase d’execució: Els resultats s’han traslladat a l’àrea tècnica


Ubicació papereres i bancs

Finalitzada

Obertura: 31/10/2024

Tancament: 29/01/2024

Resultats de l’enquesta: 55 respostes

Fase d’execució: Els resultats s’han traslladat a l’àrea tècnica per valorar les ubicacions proposades i iniciar els tràmits per adquirir material i programar-ne la col·locació


Hisenda

Pressupostos participatius

Finalitzada

Obertura: 04/10/2023

Tancament: 28/12/2023

Resultats de l’enquesta: 182 respostes

Fase d’execució: L’equip de govern va valorar les propostes que els veïns i veïnes van fer arribar per aquest mitjà i algunes es van incoporar al pressupost municipal de l’exercici 2024, en funció de la disponibilitat pressupostària i la viabilitat tècnica


Mobilitat

Regulació de vehicles de mobilitat personal (VMP) 

Finalitzada

Obertura: 19/10/2023

Tancament: 07/11/2023

Resultats de l’enquesta: 72 respostes

Fase d’execució: Un cop finalitzada l’enquesta, es va procedir a iniciar els tràmits corresponents per a aprovar l’ordenança reguladora


Enquesta per fer un recull de propostes de la regulació del trànsit al barri d’aiguaviva

Finalitzada

Obertura: 03/08/2023

Tancament: 20/09/2023

Resultats de l’enquesta: 25 respostes

Fase d’execució: Els responsables de la Policia Local van valorar les aportacions que es van traslladar per aquest mitjà per valorar els canvis que cal fer a la zona per millorar-ne la seguretat dels veïns i veïnes.


Salut

Enquesta referent a l’ordenança per la regulació de la contaminació odorífera

Finalitzada

Obertura: 01/08/2023

Tancament: 19/09/2023

Resultats de l’enquesta: 86 respostes

Fase d’execució: Un cop finalitzada l’enquesta, es va procedir a iniciar els tràmits corresponents per a aprovar l’ordenança reguladora. A banda. s’estan valorant les formacions que cal portar a terme per part dels tècnics municipals per tal d’aplicar-la un cop aprovada definitivament

Continguts relacionats

Back to top button