Medi Ambient i Salut

Itineraris saludables

Descobreix els itineraris de salut de Vidreres.

L’Organització Mundial de la Salut – OMS – adverteix que el sobrepès i l’obesitat són unes de les principals preocupacions al voltant de la salut i alhora estan dins els deu factors que contribueixen a l’aparició de malalties cròniques que disminueixen l’esperança de vida i la seva qualitat. Per lluitar contra aquesta problemàtica, l’OMS recomana que realitzem de 30 a 60 minuts diaris d’activitat física moderada.

Dipsalut vol promoure i facilitar aquest bon hàbit i reduir el sedentarisme de la població. Per això ha cedit 181 Parcs Urbans de Salut i 105 Xarxes d’Itineraris Saludables als ajuntaments de la demarcació de Girona.

Es tracta d’equipaments emplaçats a l’aire lliure, a l’espai públic, oberts les 24 hores, els 365 dies de l’any. Serveixen per fer exercici físic moderat.

El novembre de 2010 va començar la implantació dels Parcs Urbans de Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables.  La demarcació de Girona disposarà de 181 Parcs Urbans de Salut i 105 Xarxes d’Itineraris Saludables d’aproximadament 10 kilòmetres cadascuna.

Per promoure l’ús d’aquests equipaments, Dipsalut ha programat sessions d’exercici en grup dirigides per professionals especialitzats. La finalitat és ensenyar als usuaris a realitzar correctament els exercicis, donar a conèixer les possibilitat d’us dels equipaments, fidelitzar-los i transmetre’ls hàbits de vida saludables.

Parcs i Xarxes han estat creats per una comissió multidisciplinària per tal de garantir la idoneïtat de l’activitat física que s’hi realitza. Aquest procés de creació s’ha recollit en la publicació “Guia d’Itineraris Saludables i Parcs Urbans de Salut” – Aproximació metodològica al seu disseny”.

Amb aquest programa, Dipsalut, amb la col·laboració dels ajuntaments, posa a disposició dels ciutadans equipaments públics, accessibles, pròxims i d’ús gratuït destinats a la realització d’exercici físic moderat.

Objectius del programa de Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables:

  • Facilitar que els usuaris dels equipaments coneguin i valorin els beneficis de l’exercici físic per a la salut i que, gràcies a això, incorporin l’activitat física en la seva vida quotidiana.
  • Crear nous espais de socialització per als usuaris del Programa i incrementar el grau de motivació respecte a l’activitat física.
  • Afavorir que les dinamitzacions als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables esdevinguin una experiència satisfactòria per als usuaris i que aquests utilitzin els equipaments de forma regular.
  • Incorporar el treball per enfortir les habilitats per a la vida en el desenvolupament de les capacitats dels individus i de les comunitats.
  • Donar eines (coneixements, habilitats i actituds) a les persones per gestionar i donar sentit a la vida (sentit de la coherència, SOC) i així incrementar el control sobre la pròpia salut i millorar la seva qualitat de vida (apoderament).
  • Formar professionals capaços de realitzar sessions dirigides als Parcs Urbans i a les Xarxes d’Itineraris Saludables.
  • Formar els professionals d’atenció primària per promoure que es recomani la pràctica d’exercici físic en els Parcs Urbans i les Xarxes d’Itineraris Saludables.

Continguts relacionats

Back to top button