Serveis socials

Servei d’habitatge

L'Ajuntament de Vidreres ofereix a les famílies un servei d’informació i assessorament sobre la temàtica d’habitatge.

Aquest servei és d’àmbit local i es desenvolupa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i amb coordinació amb el servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya.

El nou Pla pel Dret de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya crea la necessitat als governs locals d’adoptar les nostres polítiques socials en matèria d’habitatge per poder donar resposta a les actuals problemàtiques que s’originen en el nostre municipi.

A més, en el context actual, la nostra preocupació no és tan sols l’accés a l’habitatge, sinó també el reforç dels programes socials per a garantir-ne el dret a l’habitatge evitant la seva pèrdua, és a dir, evitant els desnonaments, i poder pal·liar els processos d’exclusió social residencial.

Per aquests motius, des de  la Regidoria de Benestar Social volem informar que actualment l’Ajuntament de Vidreres disposa d’aquests serveis:

  • OFIDEUTE: L’Ajuntament de Vidreres ha signat un conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per poder oferir el servei d’Ofideute. És un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge habitual.
  • Informació i assessorament en relació al FONDO SOCIAL DE VIVENDAS. L’Ajuntament de Vidreres s’ha adherit a aquest conveni, que contempla un fons social d’habitatges destinats a lloguer, constituït per uns 6.000 immobles, aportats per les entitats financeres i als que hi podran accedir persones que hagin estat desallotjades del seu habitatge habitual a partir de l’1 de gener del 2008 i que a més es trobin en situació de vulnerabilitat social.
  • Informació i assessorament de la XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL. És un sistema de mediació en el mercat immobiliari que té om a objectiu facilitar l’accés a un habitatge digne, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos.
  • Informació i assessorament per la tramitació d’AJUTS D’HABITATGES
  • I, en general, qualsevol altra qüesitó derivada d’una PROBLEMÀTICA SOCIAL de l’habitatge habitual.

Per a poder sol·licitar algun d’aquests serveis, haurà d’adreçar-se a les oficines de Serveis Socials (edifici de l’Ajuntament, carrer Girona 3), o bé trucar per telèfon (972 850 025), i demanar una cita prèvia.

Col·labora

Continguts relacionats

Mira també
Close
Back to top button