Actualitat

Porta a Porta

En aquest apartat hi trobaràs tota la informació sobre el Porta a Porta a Vidreres

Últimes noticies

Preguntes reals fetes pels ciutadans de Vidreres

Hi hauran punts d’escombraries quan hi hagi el porta a porta implantat?

No, excepte en les zones de aportació. Entenem zona d’aportació aquelles per als disseminats que seran tancades i només accessibles per als habitatges autoritzats.

La zona d’aportació a la que podrà accedir el ciutadà serà la deixalleria municipal

Per a residus voluminosos (mobles, neveres, etc…) 1 cop cada mes és podran deixar davant de l’habitatge i es recolliran (previ avís a l’Ajuntament).

Aquest fet farà possible que no hi hagi zones amb escombraries al costat de contenidors i, al igual que els altres pobles que fan porta a porta, tinguem els carrers més nets.

El primer pas es conscienciar i educar a la gent en el reciclatge….no és problema de quantitat de contenidors.

Hem de tenir en compte que el factor més important de qualsevol procés, és l’humà. El reciclatge és importantíssim per tots ara i avui, però imprescindible pel demà.

La conscienciació de la població és en el moment del projecte on som ara i per això l’Ajuntament ha començat a mostrar als Vidrerencs en quina situació està el poble actualment.

Aquesta conscienciació és clau per a l’èxit del projecte i per a tenir un poble més net i més sostenible.

Les accions de conscienciació seguiran abans, durant i després de la implantació del porta a porta, ja que tindrem a una persona que supervisarà el servei i que resoldrà dubtes, gestionarà les queixes i les incidències, així com farà les visites a domicilis amb dificultats o incidències de servei.

I què passa amb l’oli de cuinar? On són els contenidors específics? Us heu plantejat on va aquest oli? En el meu cas ho porto al contenidor d’oli de la vila de Salt.

Suposo que passaran cada dia perquè sinó que farem amb les escombraries si vius en un pis, deixar-la al carrer, no? Perquè la gent gran i la gent que tingui nadons que faran amb els bolquers?

Hi ha una sèrie de residus que si estan englobats dins les recollides del porta a porta com son els bolquers, que es recullen els mateixos dies que la orgànica normalment, i per tant les persones que els utilitzen podran gestionar-los correctament sense cap dificultat.

Pel que fa referència als residus líquids (oli de cuina) l’Ajuntament està estudiant quin sistema dels dos majoritaris que s’estan utilitzant actualment és més efectiu.

Aquests dos sistemes son:

1.- Instal·lació de contenidors en punts del poble per a que les persones puguin deixar allà ampolles plenes d’oli usat i que es recullen quinzenalment.

2.- Recollida de l’oli usat en una franja horària com una fracció més del porta a porta.

Un cop haguem analitzat quina és la millor solució i la més “neta” s’implantarà. Això si, es farà en una segona fase per a no obstruir la implantació del porta a porta que és l’objectiu principal.

Aquesta mateixa pauta es seguirà amb altres residus com els tèxtils, etc….

Si doncs si feu porta a porta mes val canviar d’empresa perquè si els contenidors estan com estan només cal imaginar com estaran els carrers.

El porta a porta només que es un niu de merda l’altre dia vaig passar per Celrà i feia pena “pena” i fàstic com estava. Cada portal de bosses d’escombraries fins a dalt fastigósho trobo antihigiènic total

El porta a porta és el sistema més net dels que actualment existeixen. Els contenidors estan dins les cases i cada dia es fa la recollida d’una fracció (orgànic, envasos lleugers, vidre, cartró, resta….) repetint més vegades els residus que més es generen, cartró i envasos.

Aquest sistema fa possible que no s’acumulin en excés els residus dins les llars i que tampoc estiguin massa temps al carrer, ja que el contenidor es deixa fora dins un horari i es recull el mateix dia, el que minimitza olors i possibilitats de brutícia.

També hem de tenir en compte que els contenidors utilitzats tenen un simple dispositiu que fa que no es puguin obrir fàcilment, el que també anul·la la possibilitat de que els animals accedeixin al seu contingut.

En quant a les construccions verticals (pisos) existeixen varies possibilitats de sistemes per a deixar els contenidors que van des de armaris especials (en els edificis de nova construcció) fins a perxes numerades o si són pocs veïns la mateixa acera.

No digueu mentides… el porta a porta es mes car, altre cosa que sigui necessari reduir.Els números es clar, caldrà mes gent el servei, suposem que 6 persones mes, 6 x 30.000 = 180.000€ ( 30€/pers) mes el combustibles del camió…També direu després totes les emissions de CO2 que generareu de més? No es mes fàcil educar i explicar perquè separar?

Llançar residus a l’abocador, no atorga una segona vida al material. És una acció que no aporta cap benefici.

Hem de tenir en compte que genera més gasos un abocador que una flota de camions.

Dit això. Els costos de recollida no pugen tant perquè l’Ajuntament ja està pagant en aquests moments personal i camions….el que realment ens costa molts diners és l’abocador. Llençar residus a l’abocador és el més car que hi ha, i encara amb la normativa de residus ho serà més encara.

El que és realment car és no actuar, i val a dir que, un cop iniciat el porta a porta, el poble tindrà un retorn monetari dels residus valoritzables com són els envasos, el cartó i el vidre, el que farà abaratir els costos al generar ingressos.

Manera sutil de decirnos que van a subir el impuesto de basuras”

Els municipis que porten temps fent porta a porta han implantat sistemes de reducció del rebut d’escombraries gràcies a la reducció de despesa al separar bé i generar ingressos. Aquesta reducció ha arribat en alguns casos a superar el 50% d’aquest rebut.

L’objectiu final del porta a porta és ser un sistema de residus just, on qui menys generi, sigui el que menys pagui.

Altres preguntes freqüents

Et deixem aquí un document on hi trobaràs més informació sobre el Porta a Porta i més preguntes freqüents resoltes.

Campanya informativa a xarxes socials

Et deixem aquí els missatges publicats a les xarxes socials municipals:

Continguts relacionats

Back to top button