Accessibilitat

L’Ajuntament de Vidreres s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre i el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.vidreres.cat

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no accessible

El contingut que es detalla a continuació no és accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre

  • Atribut alt de les imatges
  • Tamany de la lletra en algunes seccions
  • Contrast de colors
  • Tamany d’alguns elements de navegació

Preparació de la declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada amb data 08/10/2021. El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme. L’última revisió de la declaració s’ha efectuat amb data 08/10/2021

Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions 

Qualsevol persona pot demanar el compliment de requisits d’accessibilitat per mitjà de l’adreça electrònica vidreres@vidreres.cat, o bé per via telefònica 972 85 00 25 o presencialment a Carrer Girona, 3, 17411 Vidreres,. 

Es poden presentar sol·licituds d’informació accessible i queixes adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Carrer Girona, 3 (17411 – Vidreres) o per mitjà de la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/vidreres/). 

En cas de desacord amb la resposta a la sol·licitud d’informació accessible o a la presentació d’una queixa, la persona interessada pot iniciar una reclamació adreçant un escrit al Registre de documents de l’organisme, a l’adreça Carrer Girona, 3 (17411 – Vidreres) o per mitjà de la seu electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/vidreres/). Aquest procediment de reclamació (previst a l’article 13 del RD 1112/2018) entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

Les comunicacions formulades pels motius indicats a aquest apartat seran ateses per l’Ajuntament de Vidreres com responsable en matèria d’accessibilitat web de l’organisme.

Com demanar contingut en un format accessible

Si necessiteu informació en un format diferent, contacteu amb nosaltres a través del correu vidreres@vidreres.cat indicant:

•    La URL del contingut

•    El vostre nom i correu electrònic

•    El format en què necessiteu la informació

Informació complementària

L’Ajuntament de Vidreres treballa per complir en el grau més alt possible els requeriments d’accessibilitat per facilitar l’accés universal als continguts a totes les persones que el consulten, independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i dels sistemes o recursos utilitzats (navegador, dispositiu, velocitat de connexió, etc.). 

D’acord amb la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 els webs i aplicacions mòbils del sector públic han de ser accessibles, accessibilitat que s’ha d’aconseguir d’acord amb la norma UNE – EN 301 549:2019, de requisits d’accessibilitat. Aquesta norma es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 publicades pel World Wide Web Consortium (W3C) l’agost de 2018.

És voluntat de l’Ajuntament de Vidreres complir plenament les pautes d’accessibilitat web. La normativa europea exigeix als ens del sector públic el compliment del nivell AA.

El web està optimitzat per a una resolució de 1.024 x 768. Si es disposa d’un monitor amb més resolució, la mida de lletra es veurà massa petita en alguns casos. Les fonts s’han definit de manera que sigui possible ampliar-ne o disminuir-ne la mida des de les opcions del navegador.

Aquest web ha estat provat i està optimitzat per als navegadors compatibles amb HTML5 i les versions admeses pels fabricants. La utilització de navegadors diferents o de versions no admeses pels fabricants pot no permetre una visualització correcta o disponibilitat de documents o d’altres funcionalitats. Es poden obtenir actualitzacions o navegadors a les pàgines web dels proveïdors dels navegadors.

D’altra banda, per al funcionament correcte del web, el navegador ha de tenir habilitat l’ús de JavaScript i de galetes (vegi’s l’apartat Política de cookies).

A causa del gran nombre de documents posats a disposició des del lloc web poden existir continguts que no compleixin les pautes d’accessibilitat exigibles. Agrairem rebre qualsevol suggeriment o indicació per mitjà dels canals indicats a l’apartat “Presentació de suggeriments, queixes o reclamacions”.

Recursos que poden ajudar a millorar l’accessibilitat dels continguts des del vostre dispositiu: AbilityNet – My computer my way, Addtional information on how to customise our website appearance

 

Back to top button