Transparència

Gestió econòmica

Informació del cicle pressupostari complet: aprovació, execució i liquidació, així com de les subvencions, convenis i subcontractacions realitzades.

En definitiva, és el conjunt de la informació econòmica de la Institució, en primer terme de la gestió econòmica, la comptable i pressupostària i per últim hi ha la informació patrimonial general, de béns, vehicles i de la gestió que se’n fa.

Continguts relacionats

Back to top button