ActualitatCròniques del ple

Crònica ple ordinari 11 de juny

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Vidreres celebrat aquest dimarts 11 de juny ha aprovat el Reglament del Consell d'Educació Municipal.

Es tracta d’un nou reglament que contempla l’actualització corresponent sobre aquest òrgan de consulta i participació de tots els membres de la comunitat educativa en temes d’educació, en l’àmbit no universitari i amb territorialitat municipal, tot buscant crear sinergies entre els diferents actors del sector educatiu a nivell local. Així mateix el ple ha aprovat definitivament el Reglament d’ús del català, després de resoldre les al·legacions presentades durant el termini d’exposició pública. 

Per altra banda, s’ha realitzat l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora d’objectes perduts que busca regular els passos que han de seguir els funcionaris i els ciutadans des de que el trobador diposita l’objecte fins que han transcorregut sis mesos.

El Ple ha aprovat també la celebració i el programa de la Festa del Correbous d’enguany, els dies 31 d’agost i 1 de setembre.

S’ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per incorporar l’ús hoteler en el Pla Especial Urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Vidreres en sòl no urbanitzable.

Per altra banda, s’ha delegat la potestat sancionadora a l’òrgan competent del Consell Comarcal de la Selva en matèria d’accessibilitat. 

Tanmateix s’ha aprovat la dissolució de la Junta de compensació La Goba i  l’aprovació inicial de la modificació de diferents ordenances reguladores de taxes per la prestació dels serveis municipals, entre elles la del servei de llar d’infants d’acord amb l’increment de l’IPC dels darrers anys i la taxa d’utilització d’espais esportius en conseqüència de les millores realitzades a les instal·lacions. 

El ple també va fixar els dies festius pel 2025: 4 de març (dimarts del Ranxo) i 1 de setembre (dilluns de la Festa Major)

Finalment el ple va aprovar per unanimitat una moció en suport a la pagesia. 

Podeu recuperar la sessió plenària des del canal de Youtube de l’Ajuntament. 

Continguts relacionats

Back to top button