Actualitat

L’Ajuntament de Vidreres subvencionarà fins al 50% de l’IBI a persones amb escassa capacitat econòmica

Ha estat un dels punts tractats en la sessió plenària celebrada ahir al vespre.

El ple de l’Ajuntament de Vidreres va aprovar ahir al vespre les bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics per l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), per a persones en situacions d’atur o ERTO, famílies monoparentals i pensionistes, que estan empadronades a Vidreres i que tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen en la convocatòria.

Durant l’exercici 2017 es va acordar una línia d’ajuts de pagament de fins al 50% de l’import del rebut de l’IBI abonat. En aquest exercici 2022 l’Ajuntament de Vidreres ha cregut convenient recuperar aquesta línia d’ajudes a titulars de finques que posin en relleu una escassa capacitat econòmica.

Per a l’alcalde, Jordi Camps, “les bases d’aquestes prestacions econòmiques s’han ajustat amb l’objectiu d’acollir el màxim de persones possibles que s’hi puguin adherir i ajudar a afrontar les situacions sobrevingudes de desestabilització econòmica i familiar i millorar les condicions de vida difícils”.

Alhora, el ple va aprovar la modificació d’un seguit de partides pressupostàries, que s’ha fet un cop iniciat l’any 2022 i vista la realitat de les necessitats de les diferents àrees. Es destaca el projecte de comunitat energètica, la creació de la zona per autocaravanes i la millora de les rutes de BTTT.

Durant la sessió plenària també es va aprovar inicialment la nova ordenança reguladora de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana adaptada a les prescripcions del Tribunal Constitucional. L’alcalde defensa que “aquesta nova ordenança representa, de mitja, una disminució d’un 20% del que haurà de pagar el contribuent en el moment de fer les transaccions. Per tant, es tracta d’un benefici per a molts vilatans”.

Per acabar, l’alcalde va posar en valor que “durant els dos dies de campanya de recollida de productes de primera necessitat pels refugiats ucraïnesos es va arribar a recaptar gairebé un tràiler de productes. Cal donar gràcies a la col·laboració i solidaritat que han demostrat els vidrerencs i vidrerenques durant aquests dies. Podem estar orgullosos del poble de Vidreres”. També va agrair la gran tasca de l’àrea de Benestar Social, que “ha estat treballat de valent per ajudar a totes les persones que ho necessitessin”.

Continguts relacionats

Back to top button