Actualitat

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Enguany s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà íntegrament a accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.

Com sabeu, aquest impost afectarà les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2020. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2020.

El padró de vehicles que tributen per l’impost es podrà consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de l’1 de maig del 2021. Actualment, ja podeu consultar la informació general relacionada amb l’impost a https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/.

En relació amb això, us trametem adjunt el díptic informatiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, el qual en sintetitza les característiques més rellevants: per què s’ha creat, a què es destinarà la recaptació, els subjectes passius, el calendari d’implantació i pagament, i els canals d’atenció i informació.

Continguts relacionats

Back to top button