Actualitat

Eleccions al Parlament Europeu

El dia 9 de juny de 2024 se celebraran les Eleccions al Parlament Europeu.

Els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a Espanya, podran votar a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024 si estan inclosos en el cens electoral vigent d’aquestes eleccions i si són majors de 18 anys el dia de la votació.

Per a la inclusió al cens electoral vigent de les eleccions és necessària la inscripció prèvia al Padró Municipal i haver manifestat la seva intenció d’exercir el dret de sufragi actiu a les eleccions al Parlament Europeu a Espanya.

Les altes a Padró i les declaracions formals s’hauran de realitzar com a molt tard el dia 30 de gener de 2024.

Continguts relacionats

Back to top button