Joventut

Punt d’informació juvenil

El PIJ de Vidreres és un servei juvenil obert, públic i gratuït que tenen a la seva disposició tots el joves del municipi.

Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

El PIJ de Vidreres és un servei juvenil obert, públic i gratuït que tenen a la seva disposició tots el joves del municipi que ofereix: Informació, Orientació i Derivació a altres serveis especialitzats, per tal de poder fer un acompanyament adequat a les qüestions que s’ens puguin plantejar.

  • Educació i Formació: Orientació i oferta de l’itinerari acadèmic al jove.
  • Treball: Orientació i assessorament laboral i Borsa de Treball Juvenil.
  • Associacionisme Juvenil: Orientació i assessorament a entitats juvenils i incentivar a la nova creació d’Associacions Juvenils.
  • Habitatge: Informació i orientació de serveis.
  • Salut i Sexualitat: Informació confidencial sobre malalties de transmissió sexual, l’anticoncepció, trastorns alimentaris i conductes addictives, entre d’altres.
  • Cultura i Oci: Agendes culturals, equipaments, esports, …
  • Vacances i Estades: Activitats d’estiu, turisme i equipaments.
Back to top button