Seu electrònica

e-Fact

Servei de factura electrònica per a la recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors

L‘e-FACT és un servei del Consorci AOC que, juntament amb moltes altres administracions públiques catalanes, utilitza l’Ajuntament de Vidreres com a servei de factura electrònica per a la recepció de factures electròniques per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a l’impuls i a la difusió de l’ús de la factura electrònica a Catalunya.


L‘e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors ni a receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.

Presentació de factures electròniques

Els proveïdors de l’Ajuntament de Vidreres podran presentar les seves factures en format electrònic a través de la Bústia de Lliurament de Factures Electròniques.

De conformitat amb el que disposa l’article 5è de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny pel que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques per a la correcta remissió de factures electròniques caldrà que amb caràcter obligatori les mateixes continguin els camps que es detallen a continuació: 

Codi DIR3 – L01172137

Codi oficina comptable – L01172137

Codi unitat tramitadora – L01172137

Codi òrgan gestor – L01172137

Els proveïdors podran resoldre problemes amb la factura electrònica a través del telèfon 902 901 080 de l’EACAT.

Continguts relacionats

Mira també
Close
Back to top button