Edificis històricsTurisme

Castell de Sant Iscle

Aquest castell va pertànyer als vescomtes de Cabrera i la primera notícia que es té és del 1194 com a conseqüència d’un pacte entre el vescomte Ponç III de Cabrera i el rei Alfons I el Cast.

S’hi arriba continuant el camí que porta a la Torre d’en Llobet i als pantans. Aquest castell va pertànyer als vescomtes de Cabrera i la primera notícia que es té és del 1194 com a conseqüència d’un pacte entre el vescomte Ponç III de Cabrera i el rei Alfons I el Cast. El 1241 va ser donat als templers però retornà als Cabrera, i el 1310 hi residia Elionor, muller del vescomte Bernat I.

Fou ocupat pels remences durant l’última guerra remença i fou retornat el 1485. A partir del segle XVI ja no trobem cap esment del castell en cap altre conflicte armat. Així podem dir que va perdre la seva funció militar, fins el punt que la finca ocupada pel castell passà a mans de la família Aulet, i fou aprofitada com a explotació forestal. Avui dia el castell es troba abandonat, i a part de netejar la vegetació no s’hi ha fet cap actuació de consolidació o excavació amb tota regla.

Les restes del castell mostren una planta força quadrangular d’uns 30 metres per costat. Es poden detectar dues fases constructives: la primera fase dels segles XII-XIII inclou la torre sud-est de 15 m d’alçada i tres pisos, murs adossats, cisterna i la capella dedicada a sant Iscle i santa Victòria, de la qual queden restes de les parets i de l’absis semicircular. La segona fase data del segle XIV, inclou la resta de les torres, murs atalussats i revestiments de murs antics.

A tot el voltant del castell encara es conserva el fossar.

Com arribar-hi?

Continguts relacionats

Back to top button