ConsistoriOrganització municipal

Alcalde de Vidreres

Jordi Camps, Alcalde de Vidreres

Benvolguts conciutadans i visitants,

Vull agrair de part de tot l’equip de Govern que hagueu accedit a aquest espai, esperem que trobeu tota la informació que busqueu i que aquesta eina ens permeti estar amb contacte amb tots vosaltres.

Ens trobem en un món en què les noves tecnologies tenen un paper fonamental en l’intercanvi d’informació i de coneixement entre les persones i per tant des de les institucions públiques, hem de liderar aquest paper, per ajudar a situar-les al servei del ciutadà.

La web de Vidreres ha de servir per acostar la vida municipal a totes les llars i que les noves tecnologies realment ens permetin guanyar en rapidesa i agilitat en els tràmits i gestions.

Us animo a utilitzar aquest canal per fer arribar les vostres propostes.

Benvinguts a aquesta finestra de Vidreres, benvinguts a Vidreres.

Jordi Camps, Alcalde de Vidreres

L’Ajuntament és la corporació pública que s’encarrega de representar, governar i administrar els interessos propis del municipi de Vidreres.

El municipi és l’entitat bàsica de l’organització territorial, i l’element primari de participació ciutadana en els assumptes públics; gaudeix d’autonomia, i el seu govern i administració correspon a l’ajuntament, integrat per l’alcalde o batlle, i els regidors. Elements constitutius del municipi són la població i el territori -el terme municipal-, dins el qual es poden trobar diferents entitats de població, estructurades en nuclis habitats o amb població en disseminat.

Continguts relacionats

Back to top button