Divendres 21 Febrer 2020
Inici / Ajuntament

Ajuntament

L’Ajuntament és la corporació pública que s’encarrega de representar, governar i administrar els interessos propis del municipi de Vidreres.

El municipi és l'entitat bàsica de l'organització territorial, i l'element primari de participació ciutadana en els assumptes públics; gaudeix d'autonomia, i el seu govern i administració correspon a l'ajuntament, integrat per l'alcalde o batlle, i els regidors. Elements constitutius del municipi són la població i el territori -el terme municipal-, dins el qual es poden trobar diferents entitats de població, estructurades en nuclis habitats o amb població en disseminat.