Equipaments generalsEquipaments municipals

Jutjat de pau

El jutjat de pau és un òrgan unipersonals amb jurisdicció al terme municipal de Vidreres.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l’Ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Competències jutjat de pau:

Jurisdicció civil. Coneixen, en primera instància, dels assumptes civils d’una quantia no superior a 90 euros que no facin referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. També són competents en els actes de conciliació, actes de comunicació i mitjans de prova corresponents.

Registre Civil. Els correspon entre altres, la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil.

Jurisdicció penal. Coneixen dels procediments penals i judicis per determinades faltes, com per exemple destrosses en béns immobles públics i privats, abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament d’animals i perjudici lleu al medi ambient, pertorbació lleu de l’ordre del jutjat o de qualsevol acte públic, esportiu i cultural. També coneixen dels judicis de faltes per amenaces i coaccions lleus, tret dels casos en què la persona ofesa estigui inclosa dins dels supòsits de violència domèstica.

Funcions d’auxili judicial. Cooperen amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional.
Cal esmentar que els jutges de pau  intervenen en matèria electoral (com a membres de la junta electoral de ona i en les tasques de recollida de les actes de les meses electorals).

Horari: dilluns i dimecres de 9h a 14h

Tel. 972 85 18 70

Continguts relacionats

Mira també
Close
Back to top button