Actualitat

Vidreres estrena un nou sistema de videoacta a la sala de plens

En el ple ordinari celebrat avui al vespre s’han aprovat, entre d’altres, diferents aprovacions inicials de modificacions d’ordenances i taxes.

En la sessió plenària ordinària d’aquest mes s’han aprovat diferents aprovacions inicials de modificacions d’ordenances i taxes. És el cas de l’ordenança reguladora de l’increment dels terrenys de naturalesa urbana, per tal d’adaptar l’ordenança a diferents modificacions legals que s’han produït durant l’any;i de la taxa d’esporga i restes vegetals que es dipositen a la deixalleria. En aquest cas s’estableix una nova taxa per la utilització de l’equipament per part dels professionals i altres usuaris que aboquen al llarg de l’any una quantitat per sobre del que es consideren com a habituals per un habitatge. 

El ple ordinari d’aquest vespre ha aprovat també, entre d’altres, la delegació de competències sancionadores en diferents matèries al Consell Comarcal de la Selva. Ja al 2017 el consistori va delegar a favor de l’ens supramunicipal la potestat sancionadora en matèria de trànsit i en matèria de via pública; així com de la resolució dels recursos. Amb tot, s’ha considerat oportú efectuar l’atribució de la gestió i la delegació de les funcions d’inici, d’instrucció i resolució d’expedients, així com la defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i Tribunals en els procediments que s’originin com a conseqüència d’actuacions derivades de la delegació.  

També s’ha aprovat una addenda al conveni marc per la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat al municipi de Vidreres. Aquest servei està delegat al Consell Comarcal des de l’any 2011 i s’actualitza a cada exercici mitjançant l’aprovació d’addendes. 

En aquest ple s’ha estrenat un nou sistema d’enregistrament per videoacta per poder difondre les sessions plenàries i tots els actes que es desenvolupen a la sala d’actes en streaming pel canal de Youtube de l’Ajuntament amb una millor qualitat. 

Continguts relacionats

Back to top button