Actualitat

S’aprova un pressupost flexible per poder triplicar les ajudes socials per fer front a la crisi de la Covid19

És una de les característiques del pressupost que es va aprovar dijous al vespre en el ple ordinari telemàtic.

L’alcalde Jordi Camps ha començat el ple parlant de la situació del Coronavirus al municipi. Actualment a Vidreres hi ha dos gabinets de crisi, un de tècnic i un altre format per l’equip de govern, per tal de gestionar la pandèmia.

S’ha volgut agrair la tasca als voluntaris i voluntàries que fan el seguiment als grups de risc, proveint-los d’aliments i medicaments, a la trentena de cosidores que fan mascaretes (que es reparteixen a les farmàcies per tots els veïns i veïnes i a d’altres comerços essencials per ús propi), també als comerços que han aportat les teles, gràcies també a les empreses de serveis i als comerços i gràcies en definitiva a cada persona que altruistament està ajudant en fer aquesta situació més lleu i més passable.

També s’han repassat actuacions de desinfecció que es fan dos cops per setmana a les zones amb més afluència de gent, als punts d’escombraries i també es desinfecta el CAP a fons diàriament amb productes especials.
Així mateix
s’ha ampliat el servei d’habitatge, s’ha creat un canal d’atenció psicològica, també s’està en contacte diari amb el geriàtric privat de Vidreres per tal de saber com estan els usuaris, també amb el CAP local que recentment ha hagut de treballar de manera extraordinària degut al tancament del CAP de Maçanet de la Selva i de Riudarenes.

També s’han repassat les ajudes econòmiques disponibles, com la reducció de les taxes de residus, entre d’altres.
Quant a les sancions actualment s’han posat un centenar de multes
a persones que no feien el confinament correctament, s’ha actuat també en segones residències i es segueixen fent tasques de controls policials.

Per fer que tothom compleixi el confinament, i evitar el moviment als carrers del municipi, dijous al matí es van fer les crides amb els altaveus distribuïts en diferents espais públics. Els altaveus han estat sonant cada 10 minuts recordant les mesures de seguretat i la importància de complir el confinament.

L’alcalde també ha volgut agrair la iniciativa CoVidreres, que amenitza amb activitats diverses el confinament.

Un pressupost de 9.738.647,12€

El pressupost que s’ha presentat, i que s’ha votat amb 7 vots a favor (Junts per Catalunya Vidreres), 3 en contra (ERC) i 2 abstencions (PSC), és un pressupost de contenció. Ho és tenint en compte que en partides anteriors es van fer importants inversions i que es proposa un pressupost flexible per tal de fer front a les necessitats que puguin sorgir derivades de la crisi del Coronavirus.

La intenció és triplicar les ajudes actuals de cares al 2020, per tal de fer front a la crisi sanitària, i a la crisi econòmica derivada, tot reforçant els ajuts d’urgència social.
Segons l’alcalde “el que volem és estar al costat
dels vidrerencs i vidrerenques i per això és important que el pressupost s’adapti a les necessitats sorgides d’aquesta crisi sanitària sense precedents, ajudant tant a les famílies desfavorables com als empresaris locals”.

Tot i que s’han reduït despeses de Festa Major o s’ha eliminat la partida destinada a la Festa de les Flors que s’ha suspés, els diners es destinen al capítol d’ajudes socials per fer front a les creixents necessitats dels vidrerencs i vidrerenques. El pressupost garanteix inversions (en el pressupost el capítol és de: 740.391,60€ ) com el desplegament de la Policia Local, completar la recepció d’urbanitzacions, l’execució del centre de serveis entre d’altres. També està previst fer actuacions de millora a espais municipals com Can Xiberta, Can Turronet, es volen ampliar les càmeres de videovigilància, posar plaques solars al sostre del consistori, etc.

El resum del pressupost pel 2020 és el següent:

Ingressos: 9.738.647,12

Impostos directes: 4.084.156,20 Impostos indirectes: 155.000,00
Taxes i Preus Públics: 2.444.401,38 Transferències. Corrents: 2.069.005,00 Ingressos Patrimonials: 83.002,00 Transferències de Capital: 903.082,54

Despeses: 9.580.929,01

Personal: 3.525.438,18
Béns i Serveis corrent: 4.324.387,98 Interessos: 23.367,07
Transf. Corrents: 484.906,87
Fons de Contingència: 5.000,00 Inversions: 740.391,60
Passiu i Financers: 476.437,31

Amb tot es volen prendre mesures per reactivar la promoció econòmica del municipi, amb l’objectiu de seguir apostant pel producte de proximitat per ajudar als productors i comerços locals.

En acabar el ple s’ha llegit i aprovat per unanimitat la moció de recolzament a l’adhesió de l’Alcaldia al manifest dels Ens Locals davant la crisi del Coronavirus

Continguts relacionats

Back to top button