Actualitat

S’aprova el pla d’abastament d’aigua potable a Vidreres, que marcarà les passes a seguir en la municipalització de l’aigua

Després de la sessió plenària ordinària se n’ha celebrat una altra d’extraordinària per fer balanç de la tasca que desenvolupa el defensor del poble.

Aquest vespre s’ha celebrat una sessió plenària ordinària al municipi de Vidreres.  Entre d’altres s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament per l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera, per tal de desenvolupar les actuacions vinculades al projecte després d’executar-ne l’operació per crear el producte turístic en base a la convocatòria FEDER. 

D’altra banda, també s’han aprovat modificacions en l’ordenança de circulació. Aquestes modificacions entraran en funcionament, si escau, quan es consideri per part del teixit comerical de Vidreres El punt s’ha aprovat per vuit vots a favor i tres abstencions.  Els aspectes d’aquesta modificació són establir dues zones: la taronja i la zona blava. La zona taronja que és una zona d’estacionament gratuït de vehicles amb limitació horària de 15 minuts, prop de zones comercials o mercats, on és obligada la ubicació, en un lloc visible, del rellotge horari, disposar de comprovant horari que l’autoritza en lloc visible o gestionar l’autorització mitjançant aplicació informàtica. 

Per estacionar en zones blaves caldrà obtenir autorització a través de l’obtenció de tiquet a les màquines expenedores instal·lades a l’efecte. L’obtenció d’autorització és obligatòria independentment de la gratuïtat o no del temps de durada de l’aparcament (els primers 30 minuts no tenen cost). Amb tot, tenint en compte que és una mesura per afavorir el dinamisme comercial, es decidirà conjuntament amb els comerciants del poble. 

“Hem de posar-los facilitats als comerços des de les administracions perquè el poble sigui viu i hi continuïn venint persones a comprar. És per això que la darrera paraula la tindran els comerciants”, ha explicat l’alcalde, Jordi Camps. 

El punt quatre, relatiu a urbanisme i medi ambient, ha aprovat el Pla Director d’Abastament d’aigua potable a Vidreres. Aquest pla, fruit de dos anys de treball, marca les línies mestres per a desenvolupar accions al voltant de la municipalització de l’aigua tant el nucli com als barris de Vidreres. Amb tot el regidor responsable de l’àrea, Enric Gual, explica que: “aquest és un Pla Director i, per tant un primer pas, però a partir d’aquí es desenvoluparan plans executius més exhaustius al voltant de cada fase”. 

Un Pla Director de l’Aigua, és un document estratègic que estudia i analitza el funcionament de la xarxa pública municipal d’abastament d’aigua potable municipal, per detectar-ne les deficiències, proposar les actuacions necessàries per millorar l’eficiència del servei, realitzar l’estudi de costos d’aquestes actuacions i les inversions que serà necessari efectuar en el futur, incloent-hi la implantació de futurs nous sectors previstos en el desenvolupament urbanístic.

El present Pla inclou, a banda de dades del municipi, un estudi actual de les instal·lacions, un estudi del cabal actual, anàlisi de funcionament de la xarxa, un informe de l’estat i mancances destacades, així com un estudi demogràfic, una anàlisi de la demanda futura del municipi, una simulació del Creixement Futur amb la Xarxa Actual o proposta d’actuacions, entre d’altres. El punt s’ha aprovat per set vots a favor i quatre abstencions. 

També s’han aprovat mocions, una d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania, també una moció al voltant de les ocupacions conflictives i delinqüencials. 

Un cop ha acabat la sessió ordinària, se n’ha celebrat una d’extraordinària per donar compte del balanç de la tasca realitzada per la figura del Defensor del Poble, que va estrenar-se a al municipi ara fa setze mesos. 

El Defensor ha volgut agrair la cooperació entre les diferents àrees del consistori, tant polítiques com tècniques, que l’han ajudat a desenvolupar la seva tasca. 

L’alcalde, Jordi Camps, ha explicat en la primera sessió plenària, que a primers d’any el Defensor del Poble estrenarà un espai nou, a Can Torronet. D’aquesta manera es millorarà el servei tot oferint una major intimitat i un espai específic per poder desenvolupar reunions amb la ciutadania. 

Continguts relacionats

Back to top button