Actualitat

Procés Participatiu Ciutadania PACTE NACIONAL DE SALUT

Els canvis sociodemogràfics, epidemiològics, tecnològics i de la pròpia demanda de la societat, fa necessari, afrontar una transformació del sistema de salut per tal d’afavorir tant la seva pròpia sostenibilitat com la millora dels resultats en salut esperats. 

Per a dur a terme aquesta transformació són necessàries estratègies de llarg recorregut, que van més enllà dels cicles de govern, així com el compromís entre els diferents agents que hi tenen influència. Per aquesta raó, es considera necessari fer-ho a través d’un Pacte Nacional de Salut.

En el procés d’elaboració d’aquest Pacte, des del Departament de Salut s’ha endegat un procés participatiu adreçat a la ciutadania per tal de recollir la seva visió i propostes per a transformar el Sistema de Salut de Catalunya. Aquesta participació es du a terme a través d’un qüestionari al portal Participa.gencat.cat, fins al 18 de febrer del 2024.

Podeu accedir-hi a l’adreça: https://participa.gencat.cat/processes/pactenacionalsalut

Continguts relacionats

Back to top button