Actualitat

Noves millores als punts de recollida selectiva per evitar l’incivisme

S’instal·len càmeres de vigilància o mampares amaga contenidors per millorar el servei, mentre s’esperen millores substancials com és la implantació del Porta a Porta que s’espera que es faci efectiu l’any vinent.

El municipi de Vidreres segueix fent avanços pel que fa la disminució de l’incivisme al voltant dels abocaments massius en zones de recollida de residus i altres fets delictius. 

Recentment s’han col·locat dos punts nous de vigilància a parades d’escombraries a Aiguaviva Park. De fet, aquest tipus d’actuacions van començar-se a efectuar a principis de l’any passat en diferents zones del municipi per intentar evitar o disminuir les situacions incíviques que fins ara es produïen. Degut al bon balanç d’aquestes mesures se segueixen instal·lant càmeres de vigilància que tenen un efecte dissuasori, a banda de permetre trobar els infractors en cas que es produeixin abocaments o d’altres. 

Aquesta és una de les actuacions prèvies a la implantació del nou sistema de recollida Porta a Porta. A banda cal tenir en compte que aquest nou sistema de recollida començaria a implementar-se al nucli i en properes fases s’estendria cap a barris com Terrafortuna, Puigventós o la Goba. En el cas d’Aiguaviva Park es preveu la instal·lació d’àrees d’aportació de residus en una tercera fase, és a dir, al cap d’un any de l’inici de la implantació del sistema. Aquestes àrees, a més de comptar amb vigilància les 24 hores, també compten amb un sistema d’entrada codificat per als veïns propers. El canvi cap al nou sistema de recollida vol fer-se al llarg del proper any 2022, actualment s’estan acabant de preparar els plecs de clàusules per enllestir les licitacions que permetran tirar endavant el projecte. 

També s’han implementat millores com amaga contenidors al punt d’escombraries del carrer Eduard Toldrà. Aquestes mampares disminueixen l’impacte visual dels contenidors i fan que el carrer llueixi més ordenat i net, limitant l’espai de la recollida selectiva. 

També s’han instal·lat diverses papereres a diferents punts del carrer per evitar que els vianants llencin papers o altres elements al terra.  

Per al regidor de l’àrea, Enric Gual, “estem constantment atents a les necessitats dels veïns i veïnes pel que fa la recollida selectiva. Volem tenir un poble net i lliure d’accions incíviques a la vegada que tenim la mirada ferma posada en dos fronts: primer, en lluitar contra les actuacions incíviques en els abocaments incontrolats (càmeres)  i, segon,  de dissenyar la millor configuració  possible per a fer que el sistema Porta a Porta sigui més eficient, mes amable amb el veïns i es puguin aconsegueixin els objectius marcats per Europa en termes mediambientals”. 

Continguts relacionats

Back to top button