Actualitat

Noves mesures per contenir els brots COVID-19

Confinament nocturn

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores.

Aplicació a tot Catalunya

Des del 25 d’octubre

Excepcions a la mobilitat:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili).
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores AM) , amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

Horari màxim d’obertura al públic:

 • Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili: 21 hores
 • Espais públics a les 21 hores, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades.
 • Les activitats culturals podran finalitzar a les 22 h i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22 i les 23 hores.

La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Mobilitat
Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.
Es recomana mantenir les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”. Bombolla de convivència: persones amb qui convivim. Bombolla ampliada: persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionem (escola, feina…)

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)
Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l’àmbit privat com en el públic.
A les trobades i reunions, es recomana mantenir la bombolla ampliada.
En les reunions de fins a 6 persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.
No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:

 • Les activitats laborals
 • Les activitats docents
 • Les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars)
 • Les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts)
 • Les activitats de culte i els actes religiosos
 • Els mitjans de transport públic
 • El transport escolar
 • Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema i exposicions
 • Les activitats esportives
 • L’obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments

Més informació >

Continguts relacionats

Back to top button