Actualitat

Nou focus d’IAAP H5N1 al Segrià

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) informa d'un nou focus d'IAAP H5N1 al Segrià: fins al moment són un total de 3 focus (2 al Segrià -Soses i Lleida-) i 1 a l'Alt Empordà (Castelló d'Empúries).

El Servei de Prevenció en Salut Animal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya  informa que el 10 de febrer de 2020, el LCV d’Algete, ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 (virus de la Influença Aviària d’Alta Patogenicitat -IAAP-, H5N1) en una cigonya localitzada a Lleida (Segrià), posteriorment hem fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).


Amb la notificació d’aquest darrer focus, s’han confirmat a Catalunya un total de 3 focus en aus silvestres: 2 al Segrià (Soses i Lleida) i 1 a l’Alt Empordà (Castelló d’Empúries).  

Per això, s’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.


A la comarca de La Selva, on pertany el municipi de Vidreres, les dades de l’Oficina comarcal del DACC són http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/girona/selva/.


Alhora, també s’informa que des del Departament s’estan localitzant nombroses explotacions d’aus de corral d’autoconsum encara no registrades, pel que és important que tots els particulars que mantinguin aus de corral per autoconsum siguin coneixedors de les seves obligacions.  


Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: o Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. o Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada. o Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. o Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).   
  Cal destacar també la importància d’extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.

Continguts relacionats

Back to top button