General

Nomenaments i contractacions extraordinaris per màxima urgència

Per accedir al nomenament i contractació de extraordinaris per màxima urgència que porta a terme l’Ajuntament cal estar inscrit al servei de la borsa de treball municipal.

D’acord amb les instruccions referides als nomenaments i contractacions de màxima urgència, l’Ajuntament pot portar a terme nomenaments de forma extraordinària per màxima urgència a través de la selecció de currículums de la borsa de treball municipal a les categories laborals següents: 

  • Auxiliar d’equipaments
  • Operari brigada
  • Oficial brigada
  • Tècnica d’educació infantil
  • Tècnica auxiliar biblioteca
  • Auxiliar administratiu
  • Administratiu
  • Agent de policia

Aquests nomenaments poden tenir una durada màxima de 3 mesos i estan justificats per causes imprevistes i de necessitats urgents de servei públic. La selecció es portarà a terme en relació a les persones inscrites a la borsa de treball que hagin manifestat preferència per accedir les categories laborals esmentades.

Els criteris de selecció seran l’experiència laboral i formació prèvia en aspectes relacionats amb el lloc de treball, i les habilitats i aptituds posades de manifest pels candidats.

A més a més, trobareu informació sobre les convocatòries d’ofertes de feina de l’Ajuntament de Vidreres a Oferta Pública Ocupació.

Continguts relacionats

Back to top button