Actualitat

Mosquit tigre i malalties

Les arbovirosis són malalties infeccioses causades per arbovirus, com per exemple el Zika, el Dengue, la Chikungunya i la Febre Groga. Els arbovirus són un grup heterogeni de més de 500 virus amb una característica comuna: són transmesos per artròpodes. D’entre tots els artròpodes que actuen com a transmissors d’arbovirus, els mosquits són els més coneguts. Aquests insectes ingereixen el virus en xuclar la sang d’una persona o animal infectat i posteriorment l’inoculen a altres persones o animals sans, també a través de les picades.

Risc de transmissió
Quan una persona viatja a un país on aquestes malalties són endèmiques, hi ha la possibilitat que mentre està de viatge, un mosquit d’aquella zona li transmeti la malaltia a través de la picada. En aquest cas, pot passar que la persona infectada comenci a presentar símptomes de la malaltia mentre està de viatge, amb la qual cosa ha d’anar als serveis mèdics del país on està i rebrà el tractament per afrontar la malaltia, un cop ha superat la malaltia pot tornar al seu país d’origen sense que hi hagi risc de contagi.

Però també pot passar que abans de presentar símptomes i desconeixent que ha sigut infectat, hagi de tornar al seu lloc d’origen i un cop arribat a casa desenvolupi la malaltia. Llavors, hi ha risc que si al lloc on viu hi ha presència de mosquit tigre, un d’ells el piqui, aquest mateix mosquit repliqui el virus, piqui a una altra persona i li pugui transmetre la malaltia. El risc que passi això és molt baix, però quan més mosquits tigre hi ha en una zona, més n’augmentarà aquesta probabilitat.

Tot i que les principals arbovirosis no siguin endèmiques a casa nostra, l’establiment del vector, el mosquit tigre i l’augment dels viatges internacionals de retorn de zones endèmiques tropicals i subtropicals, ha acabat generant a Catalunya els dos primers casos autòctons d’aquestes malalties (concretament dos casos de dengue confirmats el 2018 i el 2019). De fet, els darrers anys s’han confirmat diversos casos de dengue autòcton a França i en aquests moments, per primer cop a Itàlia, hi ha declarat un brot de 8 casos de la mateixa malaltia.

Podeu visualitzar el vídeo aquí.

La temporada no s’acaba. Atenció!
Cal que estiguem atents i apliquem mesures de prevenció a l’entorn de casa nostra, ja que el mosquit tigre segueix actiu.

Les pluges i els ruixats d’aquesta època de l’any, més habituals que en ple estiu, afavoreixen i molt la proliferació del mosquit tigre i les molèsties no desapareixen.

El mosquit tigre es manté actiu almenys fins a final del mes d’octubre. Així que si es mantenen els ruixats, cal seguir aplicant mesures de prevenció i d’aquesta manera aconseguir un cert control i reduir les molèsties.

Continguts relacionats

Back to top button