Actualitat

Millores en la barana de protecció de la graderia del pavelló municipal

Subvenció de la Diputació de Girona per contribuir en la despesa de la Reforma de les baranes de protecció de la graderia del pavelló municipal

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció d’import 7.120€ a l’Ajuntament de Vidreres, durant l’exercici de 2018, emmarcada dins la línia de subvencions anomenada “Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport (2018) que en l’apartat A3 preveu el Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals. Aquesta subvenció va destinada a la Reforma de les baranes de protecció de la graderia del pavelló esportiu municipal.

Continguts relacionats

Back to top button