Actualitat

Mesures establertes en conseqüència de l’aprovació del real decret del 14/03

COMUNICAT REFERENT A LES MESURES ESTABLERTES EN CONSEQÜÈNCIA DE L’APROVACIÓ DEL REAL DECRET 463/2020 DEL 14 DE MARÇ DE 2020

Arran de l’epidèmia del COVID-19 i atesa l’aprovació del real decret 463/2020 del 14 de Març de 2020, des del consistori facilitem un resum d’aquells punts que són d’important rellevància, amb l’objectiu de consolidar la contenció del virus:

Real decret 463/2020
La duració de l’estat d’alarma. El real decret estableix que la durada serà de quince dies

Limitació de la lliberat de circulació de persones

Durant la vigència de l’estat d’alarma, les persones únciament podran circular per les vies d’ús públic per la realització de les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris
c) Desplaçaments al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional i/o empresarial
d) Retorn al lloc de residència habitual
e) Assistència i tractament de gent gran, menors, depenents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
g) Per causes de força major o situació de necessitat
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada

Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per el repostatge en betzineres o estacions de servei

En tot cas, en qualsevol desplaçament s’hauran de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitaries Es suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivell d’ensenyament, inclòs l’ensenyament universitari, així com qualsevol altre activitat educativa o de formació impartides en centres públics o privats

Es suspen l’obertura al públic de locals i establiments minoristes, a excepció dels següents:
– Establiments comerciants minoristes d’alimentació, begudes, productes i bens de primera necessitat
– Establiments farmacèutics, mèdics, òptics i productes ortopèdics
– Establiments de productes higiènics i perruqueries
– Establiments de premsa, estancs i papareria,
– Establiments de combustibles per l’automoció
– Establiments de comerç d’equips teconològics i de telecomunicacions
– Comerç d’aliments per animals de companyia
– Comerç per internet, telefònic o correspondència
– Tintoreries.

Es suspèn qualsevol altra activitat o establiment que a judici de l’autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi

Important: La permanència en els establiments comercials amb obertura permesa, haurà de ser l’estrictament necessaria perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possiblitat de consum de productes en els propis establiments

En tot cas, s’evitaràn aglomeracions i es controlará que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre a fí d’evitar possibles contagis

Es suspèn l’obertura al públic de museus, arxius, biblioteques, monuments, així com locals i establiments en els que es desenvolupin espectacles públics i les activitats esportives i d’oci Es suspenen les activitat d’hosteleria i restauració. Es permet exclusivment serveis d’entrega a domicili

Llocs de culte:
L’assitència a llocs de culte i a les cerimonies civils i religioses, incloses les fúnebres, es condicionen a l’adopció de mesures organitzatives consistents en envitar aglomeracions de persones, en funció de les dimensións i característiques dels llocs, de tal manera que es garanteixi als assistents la possiblitat de respectar la distancia entre ells de, almenys, un metre.

En el cas de Vidreres, es suspenen les misses de dissabte i diumenge en el termini establert com a estat d’alarma. En quant a les misses entre setmana, es limitaran a les mesures d’aforament i higiene Mantindrem l’actualització d’aquestes mesures així com d’altres que en puguin derivar en funció del que estableixin les autoritatas competents

Mantindrem l’actualització d’aquestes mesures així com d’altres que en puguin derivar en funció del que estableixin les autoritatas competents

Continguts relacionats

Back to top button