Actualitat

L’Ajuntament de Vidreres té concedida una ajuda a través de l’IDAE

L'Ajuntament de Vidreres té concedida una ajuda a través de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE), i amb la cofinanciació de la Unió Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marc del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.

L’Ajuntament de Vidreres té concedida una ajuda a través de l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE), i amb la cofinanciació de la Unió Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marc del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020, per import de76.223,30 €, que va permetre la instal·lació d’una caldera de biomassa per a la producció d’aigua calenta i calefacció per els equipaments de la zona esportiva i l’escola Salvador Espriu, amb l’objectiu d’afavorir una economia més sostenible i baixa en emissions de carboni. El cos total d’aquesta actuació va ser de 180.812,43€. L’Ajuntament de Vidreres també va rebre una altre subvenció per al finançament d’aquesta actuació per part de la Diputació de Girona per import de 72.250€.

Les actuacions realitzades van consistir en la instal·lació d’una caldera de biomassa per a la producció d’energia tèrmica per a la calefacció i aigua calenta dels equipaments de l’escola Salvador Espriu i els vestidors de la piscina Municipal, mitjançant una xarxa de calor. Aquesta caldera instal·lada, que té una potència tèrmica nominal de 250 kW, s’alimenta a través d’estella forestal que és un tipus de combustible basat en residus naturals degut a la importància de substituir les energies fòssils per energies renovables. Aquesta actuació ha permès reduir el consum de gasoil d’aquests equipaments en uns 30.000L anuals.

Continguts relacionats

Back to top button