Actualitat

L’ajuntament de Vidreres aconsegueix que l’Obra Social de la Caixa participi en els projectes socials educatius

L’Obra Social la Caixa col·labora amb una aportació econòmica en l’ajut per a l’adquisició de llibres de text i material per al curs 2019-20 de Vidreres
 
L’Ajuntament de Vidreres realitza un seguit d’accions per ajudar les persones que ho necessiten econòmicament amb la finalitat que puguin accedir a serveis bàsics pel seu desenvolupament social i educatiu. Per aquest motiu des de fa diversos anys es convoca cada curs un sistema d’ajuts socials per a tots els alumnes del municipi en etapa d’educació obligatòria perquè puguin accedir a comprar el material escolar i els llibres necessaris.
 
Enguany, s’ha realitzat una despesa de 3.512,87 € dirigits a les AMPES dels centres educatius, les quals han descomptat aquests imports als usuaris que jan estat objecte de l’ajut social, segons un estudi socioeconòmic segons els paràmetres dels Serveis Socials. Tanmateix, l’Ajuntament de Vidreres porta a terme una altra iniciativa, el sistema de reutilització de llibres de text dels alumnes que suposa un gran estalvi per a les famílies (600.000 €). Enguany l’Ajuntament ha realitzat una aportació de 10.0005, 29 € aquest projecte. 
 
Per la feina de l’Ajuntament no es queda aquí, sinó que enguany ha treballat per rebre una aportació externa d’una entitat com la caixa per seguir creixent en projectes socials i facilitar l’educació a tots els infants del municipi, perquè l’educació és el futur dels nostres menors.
 

Continguts relacionats

Back to top button