Actualitat

La lliure elecció de l’horari escolar

PLATAFORMA VOLEM JORNADA CONTÍNUA A CATALUNYA.

Més de 17.000 famílies demanen la jornada continua a les escoles
En els primers dies del curs escolar, més de 17.000 famílies s’han adherit a la demanda de la Plataforma Volem la Jornada Contínua a Catalunya per poder decidir lliurement l’horari escolar dels infants. Tot i que es tracta d’un moviment nascut l’any 2016, en les darreres dues setmanes el moviment ha agafat una gran embranzida amb la creació de grups de famílies de tot el territori català.

Des de la plataforma s’han creat grups de difusió de missatgeria (WhatsApp i Telegram) per informar als interessats i coordinar accions a tot el territori. Actualment hi ha 84 grups a diferents municipis amb més de 17.000 persones en total, una xifra que creix minut a minut.

La Plataforma Volem la Jornada Contínua a Catalunya reclama poder escollir democràticament el tipus de jornada lectiva a les escoles i aposta per la implantació de la jornada continua en tots els centres del territori català que ho sol·licitin. Aquesta jornada no altera la quantitat d’hores lectives ni de menjador, ni tampoc les hores d’entrada i recollida d’aquelles famílies que no ho desitgin, però permet una reorganització de l’horari actual. Així, es passaria d’un horari fix de 9h a 16.30h a un horari lectiu continuat de 9h a 14h i un horari de menjador, per als qui ho desitgin, de 14h a 16.30h.

La jornada continua presenta diversos avantatges, tant per als infants com per als progenitors i cuidadors. D’una banda, concentra l’activitat
lectiva en les hores de major receptivitat i adapta l’horari als ritmes biològics dels infants, fet que redueix la fatiga i l’estrès. Alhora, permet una major conciliació laboral i familiar i un increment del temps en família. L’horari lectiu continu també beneficia a l’economia familiar, al poder optar per un horari de recollida al migdia sense necessitat de fer ús del menjador si no es desitja, i reduir la despesa en desplaçaments.

Aquest curs escolar la demanda de Volem la Jornada Contínua a Catalunya cobra més sentit que mai ja que, a causa de la situació sanitària provocada per la Covid19, és necessari reduir el nombre de desplaçaments i afluència de persone a les entrades i sortides dels centres, així com als menjadors escolars.

La jornada contínua s’aplica majoritàriament a gairebé totes les comunitats autònomes (aquest últims anys s’hi ha sumat Aragó i València). A Catalunya, moltes escoles han sol·licitat el canvi per la jornada contínua, però se’ls ha denegat, mentre que 25 centres escolars catalans estan duent a terme una prova pilot.

Article d’opinió del Rec Clar 91 – Pàgina 33

Continguts relacionats

Back to top button