Actualitat

La defensa del manteniment de la distribució dels parcs de bombers i la defensa dels Jutjats de Pau

Aquests dos temes van tractar-se en format de mocions, però també es van aprovar altres temes com la modificació de la taxa de la Llar d’Infants, les ajudes per material escolar així com una reestructuració de crèdit que permetrà a l’Ajuntament estalviar i fer millores en la xarxa d’aigua potable.

Dimarts al vespre es va celebrar una sessió plenària a Vidreres que, entre d’altres, va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d’Infants. Atès l’acord marc per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització d’infants a P2 a les llars d’infants i a les escoles bressol municipals, on el Departament d’Educació assumeix part del cost del servei d’escolarització, el curs vinent les famílies no hauran de pagar la taxa corresponent a aquest curs. En el ple també es van aprovar inicialment les bases reguladores dels ajuts d’adquisició de llibres i material escolar pel curs 2022-2023. 

Així mateix el ple va aprovar una reestructuració de crèdit amb l’entitat Caixabank que consisteix en la unificació del préstec actual el que permet reduir les amortitzacions i la càrrega financera de l’ens. Aquesta operació permet a l’Ajuntament reduir interessos. Amb aquesta reestructuració es destinaran 188.000€ enguany i 188.000€ més l’any vinent per fer millores en la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi. 

També es va aprovar la moció en defensa del manteniment de la distribució dels parcs de bombers de les comarques gironines. La moció defensa una insuficiència de les dotacions d’alguns dels parcs per incrementar la seguretat i l’eficàcia en les seves actuacions i per l’especificitat d’alguns dels seus vehicles. Per evitar la reducció del nombre de parcs va presentar-se aquesta moció que va quedar aprovada per majoria absoluta. 

La defensa dels jutjats de Pau també va estar sobre la taula en la sessió plenària. La moció aprovada defensa com l’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats. Alguns dels objectius de la moció són reivindicar la rellevant funció de la justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que realitzen els jutjats de Pau així com instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjat l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei. 

Durant la sessió plenària també es va acordar la renúncia de la delegació de la inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques. El Ministeri d’Hisenda va delegar en l’Ajuntament l’any 1992 la potestat d’inspecció de l’IAE, en aquell moment era el consistori el que feia la gestió tributària de l’impost. Això no obstant, l’Ajuntament va delegar la gestió de l’impost al Consell Comarcal de la Selva. La única administració que actualment pot fer inspeccions d’aquest impost és el XALOC, que no pot actuar sense que algu delegi o encarregui les funcions inspectores. Per tal que els inspectors de XALOC puguin dur a terme aquesta tasca al municipi el ple proposa dues possibles fórmules: per una banda renunciar a les competències del Ministeri i que són del Consell Comarcal i que sigui aquesta darrera administració la que demana al Ministeri la delegació de les competències al XALOC; o bé retirar la gestió al Consell Comarcal per tal que sigui el propi Ajuntament el qui delegui a XALOC la gestió inspectora de l’impost. Sigui quina sigui la fórmula emprada el primer pas és que l’Ajuntament renunci a la delegació de la inspecció. 

Continguts relacionats

Back to top button