Actualitat

Informació referent a la consulta popular no referendària per decidir el futur del correbous a Vidreres

En base al decret d’alcaldia 65/2020 de 12 de Febrer de 2020, es van establir els condicionants de la celebració de la consulta popular no referendària per decidir el futur del correbous a Vidreres.

És voluntat del consistori facilitar la següent informació d’interès en base al decret que regula la consulta:

Data i hora de celebració: Diumenge dia 15 de Març de 2020, entre les 9.00 hores i les 19.00 hores

Lloc de celebració: Centre Cívic Francesc Llobet, C/ Orient núm. 122

Persones cridades a votar:

La llista de persones cridades a participar seran les persones que hagin complert l’edat de setze anys el dia de la celebració de la consulta i que reuneixin les següents condicions:

  • Les persones que tinguin la condició política de catalans, que estiguin empadronades a Vidreres fins el dia 31 d’Agost de 2019
  • Les persones d’estats membres de la Unió Europea empadronades a Vidreres i que acreditin un any de residència continuada inmediatament anterior a la convocatòria de la consulta
  • Les persones nacionals de tercers estats empadronades a Vidreres i amb residència legal durant un període continuat de tres anys inmediatament anterior a la convocatòria de la consulta
*Per mes informació referent a la constitució de les meses, periode de campanya i d’altra informació tècnica, consultar el decret aprovat en data 12 de Febrer de 2020 al següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8064/1784114.pdf

Continguts relacionats

Back to top button