Actualitat

Informació d’interès per empreses respecte mesures pel COVID-19.

NOVETATS
Oberta la sol·licitud per a la compensació econòmica de fins a 2.000 € per treballadors autònoms

 

Des del 6 d’abril al 5 de maig de 2020 es pot sol·licitar l’ajut per compensar part de les pèrdues econòmiques que han patit els autònom en les seves activitats, les quals s’han decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020 com a conseqüència dels efectes de la COVID-19 i que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació, sense disposar de fons alternatius d’ingressos. Aquest tràmit només es pot fer per internet, no és compatible amb altres ajudes per a la mateixa finalitat i serà per concurrència competitiva fins esgotar el pressupost.

Qui pot accedir? Les persones treballadores autònomes – persona física – donades d’alta al RETA, amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya. No podran accedir-hi treballadors autònoms socis de societats mercantils, societats civils, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals ni autònoms col·laboradors.

Quins són els requisits?

  • Ser persona autònoma – persona física, no disposar d’altres ingressos
  • complir amb les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat així com davant la Seguretat Social
  • estar d’alta al RETA com a mínim durant el 1r trimestre del 2020
  • tenir el domicili fiscal a Catalunya
  • tancament de la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020
  • haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mes de març de 2019, per culpa de la COVID-19
Aquí podreu omplir el qüestionari per poder saber si teniu dret a accedir a l’ajut o no.

Quina documentació cal aportar? Només cal presentar la sol·licitud, no cal adjuntar cap documentació. Es disposa d’un excel per estimar els ingressos i despeses derivats del mes de març, 2019 i 2020, que cal omplir.  La persona sol·licitant, en cas que rebi l’ajut, té l’obligació de conservar i custodiar la següent documentació, vegeu aquí.

Podeu consultar les  FAQS sobre els ajuts per a autònoms. Si no hi trobeu la resposta, podeu fer les vostres consultesTelefònicament a través del 93 622 04 00, de dilluns a divendres de 9h a 15, o enviant un missatge a la Bústia de contacteEmpresa. Autònoms

 

Continguts relacionats

Back to top button