Actualitat

Finalització de la implantació de liquidàmbars al Carrer Costa Brava de Vidreres

Durant el dia d’avui es duran a terme els últims treballs referents a la substitució de la totalitat dels exemplars existents d’erables (Acer platanoides L. subsp. platanoides) del Carrer Costa Brava de Vidreres per exemplars de liquidàmbars (Liquidambar L.).

El motiu de la substitució d’aquests exemplars es justifica en què els exemplars sans d’aquesta tipologia d’arbrat -espècie Acer platanoides L. subsp. platanoides- poden estar colonitzats per una tipologia d’espècie d’insecte xilòfag, i les seves larves provoquen danys consistents en l’excavació de galeries a l’interior de la fusta que impedeixen la correcta circulació d’aigua i nutrients dels exemplars afectats. Els danys que provoca aquest insecte, alguns dels quals no són visibles externament, causen danys estructurals a l’arbre, fet que poden provocar la caiguda dels exemplars per l’efecte del vent. És important citar en aquest punt que el municipi de Vidreres va tenir l’experiència de treure arbres d’aquesta espècie que presentaven els citats danys estructurals i que aparentment eren sans en altres punts del municipi, treballs realitzats abans que els citats exemplars provoquessin algun dany.

En resum, la substitució dels restants exemplars arbrats d’erables al Carrer Costa Brava per exemplars de liquidàmbars responen a la implantació d’espècies vegetals en consonància amb el disseny actual del carrer Costa Brava i que alhora siguin segurs des del punt de vista de mobilitat i seguretat ciutadana.

Continguts relacionats

Back to top button