Actualitat

El ple de Vidreres aprova un pressupost de 8.685,602,26€ pel 2021

Pel que fa a la previsió dels ingressos no hi ha cap puja d’impostos ni de taxes municipals. En el ple també s’ha aprovat el Pla Local de Joventut

Ahir al vespre es va celebrar un ple ordinari que tenia com objecte principal l’aprovació dels pressupostos municipals pel 2021.

El pressupost que s’ha presentat ve condicionat per la crisi sanitària que s’està patint. El pressupost del 2020, de fet, ja ha estat condicionat per la situació social i sanitària, destacant la dotació de la partida del banc dels aliments així com diverses ajudes municipals que s’han executat per pal·liar els efectes socials i econòmics de la crisi.  Per l’alcalde, Jordi Camps, “aquesta situació cal afrontar-la des de diferents àmbits, també des de les administracions públiques, especialment des dels ajuntaments que és l’administració més propera al a ciutadania”.

Un dels temes que convé destacar d’aquest pressupost 2021, és que el capítol 9 de despesa que recull la devolució dels préstecs, ascendeix a gairebé 670.000 €. Representa un pic, junt amb el proper exercici, d’amortització de préstecs, i per tant condiciona el pressupost corrent. La conseqüència positiva, és que al tancament de l’exercici 2021 es preveu assolir un ràtio d’endeutament just per sota del 50% (49,72%). Aquest és un compromís, tal com es va manifestar a la memòria d’alcaldia del pressupost 2020 , per assolir amb el tancament de l’exercici 2023; que malgrat tot, es podria assolir en l’exercici 2021. Això ha provocat que fos necessari un creixement molt important de l’estalvi corrent (gairebé un 50% més que l’any passat), i superior que els estalvis corrents dels anteriors exercicis pressupostaris.

Un altre factor important d’aquest pressupost 2021, i com a factor col·lateral de la situació sanitària, és que bona part de l’activitat municipal de caràcter festiu, cultural i fires es veu molt condicionat, i en una situació d’incertesa absoluta, per l’any 2021. Per aquest motiu hi ha hagut una rebaixa substancial de les partides pressupostàries d’aquesta naturalesa.

Un quart aspecte rellevant és la reduïda capacitat inversora, degut que recentment s’han desenvolupat obres importants com el nou Sant Iscle, els carrers del nucli antic o el pla de renovació d’enllumenat i la canonada d’aigua. En tot cas aquest 2021 s’executaran dues inversions importants per resoldre demandes històriques com són el condicionament de la vialitat a l’entorn del pavelló (execució de les primeres fases del projecte dels Horts d’en Pere Pau) i la construcció i posada en funcionament del Centre de Dia a l’espai que ocupava l’antic Sant Iscle.

Així doncs, les principals línies estratègiques del pressupost són:

·      Ajudar als col·lectius vulnerables més desfavorits per la crisi sanitària

·      Fer front a l’incivisme i la inseguretat

·      Garantir els serveis bàsics i obligatoris de l’ajuntament

·      Continuar transformant el cos de vigilants municipal en una policia local

·      Executar el Centre de Serveis de Vidreres

·      La resolució del problema de viabilitat a l’entorn del pavelló (Horts d’en Pere Pau)

·      Malgrat el moment, garantir el model cultural, formatiu i festiu

·      Mantenir el suport econòmic municipal a les entitats

Pel que fa als ingressos, enguany no es preveu cap puja d’impostos ni taxes municipals. Es preveu contemplar el fons de Subvencions de la Diputació i part dels ingressos es deuen a l’increment de la taxa pel servei d’abastament, derivat de l’’increment del consum industrial l’exercici 2020. Amb tot, la majoria dels ingressos corrents municipals es preveu que es comportin de forma similar al 2020.

Pel que fa el capítol de despeses, que gairebé baixa un 4% degut a l’ajust de fires i festes, part de la partida es destina a la consolidació de la despesa del banc dels aliments, que passa dels 2000€ previstos en l’exercici anterior als 36.000€.

Es produeix un nou increment del més del 10% de la partida de tractament de residus, pel que l’equip de govern es planteja fer el salt cap al Porta a Porta.

L’alcalde ha conclòs l’exposició remarcant la importància per l’ajuntament de focalitzar-se en les prioritats, ajudant als desfavorits per la crisi, garantint els serveis municipals obligatoris i vetllant per la seguretat i el civisme. Ha afegit que “Ens trobem en uns moments complicats per a la gestió pressupostària municipal, com s’hi estan trobant molt vidrerencs en les seves economies familiars. És doncs un moment per ser especialment curosos amb la gestió diària, per prioritzar despeses necessàries i racionalitzar certes actuacions. I l’ajuntament ho farà com ho està fent la majoria de la població. És important que ens adaptem a aquesta situació, i ràpid, i tinguem l’esperança que sense dubte vindran temps millors”.

El pressupost s’ha aprovat per majoria absoluta, amb els vots a favor de Junts per Catalunya Vidreres, els vots en contra d’ERC i les abstencions del PSC.

També s’ha aprovat el Pla Local de Joventut, que fa un estudi i diagnosi dels joves de Vidreres i que planteja projectes i programes dedicats als joves. Aquest pla de joventut s’ha fet amb l’ajuda dels i les joves del municipi que han participat mitjançant taules de participació.

S’han seguit tres línies de treball per desenvolupar aquest pla de joventut, que són la formació, ocupació i joventut i salut (englobant també conductes de ris vinculades amb les addiccions).

S’espera que el punt d’ocupació, però sigui un dels punts forts, abarcant també els joves majors de 25 anys.

El pla s’ha aprovat amb els vots a favor de Junts per Catalunya Vidreres i el PSC i les abstencions del grup municipal d’ERC. 

Continguts relacionats

Back to top button