Actualitat

El municipi de Vidreres engega el projecte Educació 360

Es tracta d’un projecte socioeducatiu comunitari a càrrec de la Unitat de Programes de l’Àrea de Serveis a la Comunitat de l’Ajuntament i que sorgeix fruit de l’adhesió a l’Aliança 360, el passat abril del 2021.

Aquest matí s’ha dut a terme la presentació del projecte Educació 360 a tècnics i representants polítics de l’Ajuntament. En la trobada s’ha pogut mostrar la diagnosi realitzada pels agents del territori, amb el mapa d’agents i relacions obtingut durant el procés. Aquesta trobada també ha permés compartir la situació socioeducativa del territori amb els responsables polítics. 

L’alcalde, Jordi Camps, afirma que “Vidreres té una xarxa socioeducativa molt completa i amb molta potencialitat, que a la vegada és molt complexa. Veiem com hi ha moltes entitats o agents que tenen ganes de fer més al municipi, però que no s’acaben de conèixer entre ells per treballar conjuntament. Volem posar-hi remei per tal de crear dinàmiques de treball que s’estenguin a tota la xarxa”. 

Amb l’objectiu de millorar i optimitzar la xarxa d’atenció educativa, social i cultural, l’Ajuntament de Vidreres inicia el projecte Educació 360. Aquest projecte vol interconnectar els diferents agents de l’ecosistema socioeducatiu del municipi per tal d’enfortir les relacions entre els mateixos i establir-hi vincles i sistemes de treball conjunt. Un cop delimitats els agents i les relacions entre ells gràcies al Pla Estratègic realitzat, s’han pogut establir, entre d’altres, reptes socioeducatius, essent la necessitat d’enfortir relacions buscant espais de treball conjunt un dels principals hàndicaps a solucionar. És per això que una de les propostes que hi ha sobre la taula és la realització d’una trobada per acostar posicions, així com un procés participat que permeti que la població conegui els diferents agents, entitats i serveis del territori. En aquest marc es volen establir les bases per celebrar en un futur la I Trobada d’agents d’Educació 360 a Vidreres. Més endavant, i marcats com a passos posteriors, es crearà un Grup Motor de treball i diferents comissions per a cada línia estratègica. 

Aquest programa té el repte de definir un marc col·laboratiu i per fer-ho cal articular la col·laboració, coordinació i relació de dos escenaris diferents:

  • Treball transversal intern de l’Ajuntament de Vidreres: El programa l’impulsa la Unitat de Programes de l’Àrea de Serveis a la Comunitat. Aquesta fa un plantejament inicial per dissenyar el motor del programa dins del propi Ajuntament, però cal que treballi amb altres àrees i serveis municipals per definir el programa i concretar les accions i el seu desenvolupament.
  • Treball del municipi: Es vehicularà a través de la participació i consulta de la comunitat socioeducativa en espais de trobada que permetin el treball conjunt, facilitant una visió global del desplegament del programa que pugui generar més i millors oportunitats educatives en el municipi per a tota la població.

Aquest projecte es treballa des de les regidories d’Ensenyament i Benestar Social a càrrec de tècnics de l’àrea de Serveis a la Comunitat, que treballen transversalment amb les regidories d’atenció a les persones de l’Ajuntament. 

Aliança Educació 360

L’Aliança Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política impulsada per la Diputació de Barcelona i pomoguda per la Diputació de Girona que inicialment subvenciona la redacció dels plans i que ofereix una línia de subvencions pel 2022 adreçades a les activitats proposades pels grups motors. També està impulsada perp la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill. Educació 360 és un moviment de xarxa educativa comunitària que busca promoure la connexió dels aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones vinculant escola, famílies, entitats i tots els recursos del municipi vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Es busca, per tant, impulsar la creació d’un ecosistema local d’aprenentatge connectat fent avançar el model educatiu actual cap a un model més interconnectat i adaptat a les necessitats socioeducatives actuals.

Continguts relacionats

Back to top button