Actualitat

Documentat un nou tram de muralla paral·lel a la muralla nord

El divendres 28 d’agost va finalitzar la XVI campanya d’excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva), que enguany s’ha realitzat al mes d’agost i ha tingut una durada de quatre setmanes, amb dos camps de treball quinzenals.

El castell de Sant Iscle, que formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i estigué en funcionament fins a principis del segle XVI. A nivell selvatà, després del castell de Montsoriu, dels castells del Vescomtat de Cabrera que hi ha a la comarca de la Selva és el segon més gran en dimensions. Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant diversos torns de camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc i COCAT.

La direcció tècnica és a càrrec de l’arqueòleg i historiador Joan Llinàs i Pol, de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU, i pel que fa a la part del lleure, els monitors del Grup d’Esplai Vidrerenc són els encarregats de gestionar l’equip de voluntaris.

El Grup d’Esplai Vidrerenc és una entitat de lleure amb més de 25 anys d’història, que entre d’altres activitats d’estiu, gestiona cada any diversos camps de treball en l’àmbit del treball arqueològic i del lleure. Enguany hi ha hagut dos torns de voluntariats, un primer torn amb 12 voluntaris de 15 a 17 anys i un segon torn amb 20 voluntaris, en aquest cas, majors d’edat. Per la situació actual i les mesures preventives del Covid 19, aquest any tots els voluntaris han estat catalans i no s’ha realitzat el camp internacional. El principal objectiu del Grup d’Esplai Vidrerenc i el motiu pel qual any rere any lluita per tirar endavant els torns de Camps de Treball, és precisament fer present el món del lleure, amb els valors que l’acompanyen, dins d’un voluntariat de treball arqueològic.
        
Referent als treballs arqueològics, aquest any s’han centrat en tres zones del castell i ens han aportat novetats arqueològiques ben interessants:
Entre la façana sud del castell i el fossat hem ampliat el sector que s’està excavant des de l’any 2017, on es continuen documentant restes de les primeres fases del castell, dels segles XII-XIII. Les excavacions, de gran interès, havien deixat al descobert dos panys de muralla i una torre, fins aleshores totalment desconeguts. Aquest any s’ha documentat un nou petit tram d’aquesta muralla, i també la resta d’un paviment de calç i d’un mur anteriors a aquesta muralla. Són noves dades que encara estan en fase d’estudi i esperem poder complementar amb les següents excavacions.

A l’ampliació oest del castell, del segle XIV, hi hem trobat 4 noves sitges medievals, que sumades a les trobades en anteriors excavacions, ja sumen un total de 27 sitges. Les sitges, que servien per emmagatzemar cereals, eren grans recipients globulars excavats en el subsòl que, un cop deixaven de servir, s’omplien de terra, runa i deixalles. En el seu interior hi hem trobat ceràmica de cuina o grisa medieval i restes de fauna. D’aquest material, un cop rentat i siglat, se’n fa l’inventari, el dibuix i l’estudi, que també s’incorporarà a la memòria científica de la intervenció arqueològica.

Les principals novetats d’aquesta campanya s’han centrat a la muralla nord, on s’ha documentat un nou tram de muralla paral·lel a la que ja era visible. Aquest nou tram de muralla era anterior al que es coneix actualment, i no van arribar a coexistir i funcionar simultàniament. Està pendent de finalitzar la seva excavació i d’estudi per poder-lo situar en el context de les diverses etapes constructives del castell.

Joan Llinàs i Pol
Arqueòleg i director de projectes d’Atri Cultura i Patrimoni SLU
Per qualsevol qüestió sobre la intervenció arqueològica, podeu contactar al 620.969.762 (Joan Llinàs)

Grup d’Esplai Vidrerenc
Entitat promotora de la campanya de Camps de treball del Castell de Sant Iscle de Vidreres.

Continguts relacionats

Back to top button