ActualitatCròniques del ple

Crònica del ple ordinari del 9 d’abril

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Vidreres celebrat aquest dimarts 9 d’abril ha aprovat provisionalment l’aprovació la revisió del Pla Especial (PEU) del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per regular l'ús hoteler en masies i cases rurals al terme municipal de Vidreres.

Així mateix, el Ple  ha aprovat provisionalment la modificació puntual del PGOU per a la definició de les condicions per a la implantació de residencies canines, també en sòl no urbanitzable. 

En el transcurs de la sessió també s’ha aprovat inicialment  la modificació de crèdit 4/2024 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit del pressupost municipal. 

Un dels punts destacats aprovats és l’addenda corresponent a l’exercici 2024 per a l’execució dels Serveis Bàsics i Especialitzats de l’Ajuntament de Vidreres, que es portarà a terme pels professionals del Consell Comarcal de la Selva que enguany inclourà més serveis i es formalitza per una quantitat superior a la de l’exercici 2023.

En aquesta mateix línia, també s’ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Vidreres per a la realització del segon i tercer bloc d’actuacions dins el marc del Programa “Temps per cures” a la comarca de la Selva. Aquest programa té la singularitat de desenvolupar-se a tots els municipis de la comarca amb l’objectiu d’avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i respon a diversos objectius específics entre ells, consolidar el dret a les cures de les nenes i dels nens; alliberar temps per a les famílies, acreditar l’experiència adquirida en l’àmbit de les cures i generar nova ocupació de qualitat en aquest sector. 

Finalment el Ple ha aprovat la revisió del Padró municipal d’habitants de Vidreres referit a 1 de gener de 2024, fixant-lo en 8.538 habitants. 

L’alcalde, Jordi Camps va aprofitar per fer un repàs d’alguns temes que s’estan treballant des de les diverses regidories com per exemple el trasllat de l’Espai Jove, la posada en marxa de la tercera fase de la comunitat energètica i de la creació del “Vidrerenc” de l’any, de la Setmana de Cultura i de la primera Nit de l’Esport, per fer un reconeixem als esportistes i entitats locals. 


Podeu recuperar la sessió plenària des del canal Youtube de l’Ajuntament. 

Continguts relacionats

Back to top button