Actualitat

Comunicat sobre la situació de risc de influença aviària a Catalunya

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya s’informa que durant l’any 2021 i actualment durant el 2022, Europa està patint la major epidèmia d’Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment. En total, fins el setembre de 2022, s’han notificat uns 2467 focus en aus de corral (havent-se de sacrificar al voltant de 47,7 milions d’aus de corral d’explotacions afectades), 3573 focus en aus salvatges i 187 en aus captives. 

A nivell de l’Estat espanyol, la situació és equivalent, amb un total de 111 focus d’IAAP en aus salvatges (dels quals 7 s’han produït a Catalunya), 36 en aus de corral i 3 en aus captives notificats durant el 2022.

El període de tardor-hivern, tot i l’excepcional increment de casos detectats aquest estiu, és el període de major risc d’introducció de la malaltia coincidint amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa.

Per aquesta raó és de gran importància que la ciutadania, especialment els titulars d’explotacions avícoles comercials i particulars amb tinença d’aus de corral en règim d’autoconsum, siguin coneixedors de la situació de risc vers la IAAP i de la necessitat d’aplicar mesures de prevenció per tal d’evitar que la malaltia pugui afectar a les granges d’aus de corral ja siguin comercials com d’autoconsum amb pocs animals.  

Per aquests motius, i d’acord al comunicat del departament, la present notícia té l’objectiu de fer divulgació i conscienciar la ciutadania, sobretot a aquells propietaris que disposen de poques aus pel seu consum, sobre:

– La necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a les granges avícoles, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.

– L’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. 
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada. 
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. 
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc). 

– Instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional. 

Per ajudar a la comprensió i divulgació, s’adjunten dos díptics informatius

  • Destinat a explotacions avícoles relatiu a les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada de la IAAP 
  • Destinat a autoconsums sobre el seu registre i mesures de bioseguretat.   

Continguts relacionats

Back to top button