Actualitat

Comunicació adreçada a la ciuadania amb aus de corral per autoconsum

Confirmació d'un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, en data 4 de gener de 2022

Arran de la confirmació, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre a inicis d’aquest mes de gener (gener 2022), des de l’Ajuntament de Vidreres, i seguint les recomanacions del mateix Departament, s’insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum, que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent [per a Vidreres, correspon l’Oficina Comarcal de la Selva, al Carrer del Doctor Robert, 2 baixos A de Santa Coloma de Farners (972 84 06 52) http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/girona/selva/].
Així mateix, es recorda la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia d’IAAP a les autoritats competents (DACC) i col·laboradors (Agents Rurals).
Segons informacions del DACC, es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

o    Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.

o    Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                

o    Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  

o    Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).   


Descarrega el tríptic informatiu de les explotacions d’aus per a autoconsum

Continguts relacionats

Back to top button