Actualitat

Ban alcaldia – Revetlla de Sant Joan

MESURES DE PREVENCIÓ PER A LES REVETLLES

Davant l’alt risc d’incendi, les altes temperatures, l’estat de sequera del nostre entorn i degut a la revetlla de Sant Joan cal extremar les precaucions per evitar incendis forestals, per la qual cosa, es necessari prendre les següents mesures:

El decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals (DOCG 2022 de 10 de març de 1995), indica que queda totalment prohibit encendre foc dins els terrenys forestals i llençar coets i artefactes pirotècnics a menys de 500 metres de les zones boscoses.

Es recorda que els petards amb més risc de provocar incendis són els coets i altres materials voladors com per exemple les fonts i altres que generen espurnes. Els fanalets voladors estan totalment prohibits.

Recomanacions
Es recomana minimitzar de forma general el llançament de coets i altra pirotècnica que s’enlairi.

A Vidreres, amb el Massís de Cadiretes-Ardenya al costat, camps i masies… cal estar molt alerta, per això des de l’Ajuntament reclamem responsabilitat i seny .

Amb tot, assenyalar que a part del perill d’incendi que suposen els coets i petards, també representen importants molèsties per a persones amb sensibilitats auditives, així com animals.

I pels infants, cal que hi hagi una supervisió adulta en tot moment.

MESURES QUE CAL TENIR EN COMPTE
Manipulació de productes pirotècnics

 • La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
 • Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat i responsables civils dels danys causats per aquests.
 • Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals i materials.
 • No subjecteu els petards amb les mans.
 • El gel hidroalcohòlic és altament inflamable, NO porteu gel a sobre quan encengueu la metxa dels petards.
 • No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
 • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
 • Cal que encengueu sempre la metxa per l’extrem, perquè hi hagi temps de retirar-vos.
 • Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
 • No tireu mai petards contra ningú.
 • La revetlla de Sant Joan s’ha de celebrar amb respecte i bona convivència, tenint en compte els animals.
 • La ciutadania ha de fer un ús responsable de l’aigua, ja que en aquests moments hi ha una situació excepcional a causa de la sequera.
 • L’ús de barbacoes queda restringit a les parcel·les urbanes i masies.
 • Només es pot fer barbacoa sempre que sigui de gas o obra tancada amb tres parets i mata guspires. Es recomana que estiguin ubicades a mes de 500 m de zones arbrades i disposar d’aigua a prop.

Per qualsevol incidència cal trucar al 112, emergències o a la Policial Local.

Continguts relacionats

Back to top button