Actualitat

Ban alcaldia: mesures de prevenció per a les revetlles

Amb motiu de la revetlla de Sant Joan cal extremar les precaucions per evitar situacions perilloses, per la qual cosa, és necessari prendre les següents mesures

El decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals (DOCG 2022 de 10 de març de 1995), indica que queda totalment prohibit encendre foc dins els terrenys forestals i llençar coets i artefactes pirotècnics a menys de 500 metres de les zones boscoses.

Es recorda que els petards amb més risc de provocar incendis són els coets i altres materials voladors com per exemple les fonts i altres que generen espurnes. Els fanalets voladors estan totalment prohibits. Està prohibida l’encesa de fogueres sense autorització prèvia.

Recomanacions
Es recomana minimitzar de forma general el llançament de coets i altra pirotècnica que s’enlairi.

A Vidreres, amb el Massís de Cadiretes-Ardenya al costat, camps i masies… cal estar molt alerta, per això des de l’Ajuntament reclamem responsabilitat i seny .

Amb tot, assenyalar que a part del perill d’incendi que suposen els coets i petards, també representen importants molèsties per a persones amb sensibilitats auditives, persones grans, persones vulnerables així com mascotes.

I pel que fa als infants, cal que hi hagi una supervisió adulta en tot moment.

Els majors de 12 anys poden fer ús de la pirotècnica de categoria F1 i els majors de 16 de la categoria F2.

No està permes el llançament de petards més tard de les 21 h., excepte durant les revetlles de Sant Joan (23 de juny) i de Sant Pere (28 de juny). En aquest cas està permès fins a les 02.00 de la matinada.

MESURES QUE CAL TENIR EN COMPTE
Manipulació de productes pirotècnics:

  • La venda de productes pirotècnics només es realitzarà en establiments degudament autoritzats.
  • Els pares o tutors seran responsables de les infraccions comeses pels menors d’edat i responsables civils dels danys causats per aquests.
  • Es recomana la màxima cura en la manipulació de qualsevol producte pirotècnic per tal d’evitar danys personals i materials.
  • No subjecteu els petards amb les mans.
  • No poseu els petards a prop de la cara ni del cos ni els llenceu contra persones, animals, edificis, vehicles o mobiliari urbà.
  • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
  • Cal que encengueu sempre la metxa per l’extrem, perquè hi hagi temps de retirar-vos.
  • Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
  • No tireu mai petards contra ningú.
  • La revetlla de Sant Joan s’ha de celebrar amb respecte i bona convivència, tenint en compte les mascotes.

Pel que fa als veïns del barri d’Aiguaviva Parc l’espai permès per tirar petard és el parc de la Sorrera i a la zona del Local Social, sempre i quan siguin petards de categoria F3 (coets, fonts, petards voladors o similars).

Per qualsevol incidència cal trucar al 112, emergències o a la Policial Local.

Us demano empatia, civisme i responsabilitat a tota la ciutadania per tal de poder fer efectives les mesures anunciades i poder gaudir tots, pensant en col·lectiu, d’unes bones revetlles.

Continguts relacionats

Back to top button