Actualitat

Autorització pel control d’espècies exòtiques invasores i la seva tinença excepcional

En el marc del Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores, i el Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre, sobre la prevenció i la gestió de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores, es poden autoritzar actuacions de control i de tinença, en casos concrets, d’espècies exòtiques invasores.

Per aquest motiu, el Departament de Territori i Sostenibilitat publica un nou servei autoritzar el control d’espècies exòtiques invasores i la seva tinença excepcional, d’acord amb la legislació vigent.

Per tramitar aneu a Tràmits, dins del Catàleg de tràmits i, concretament, al servei TES – Autorització pel control d’espècies exòtiques invasores i la seva tinença excepcional. 

Més informació aquí >

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-pel-control-despecies-exotiques-invasores-i-la-seva-tinenca-excepcional

Continguts relacionats

Back to top button