Actualitat

Actualització de les mesures de control preses per l’Ajuntament per actuar davant l’espècie invasora vespa asiàtica.

La vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) és una espècie invasora a Catalunya que té efectes sobre l’apicultura, la biodiversitat, i els riscos sobre la salut pública. Sobre els riscos a la salut pública, cal dir que el comportament de la vespa asiàtica no és agressiu amb les persones, excepte quan estem a pocs metres d’un vesper. A més de 5 metres de distància del niu no acostuma a haver perill i quan s’estan alimentant o bevent aigua i d’altres líquids no presenten cap comportament agressiu cap a les persones encara que aquestes estiguin a prop. De tota manera en aquests casos s’ha d’evitar entrar en contacte amb aquests insectes i molt rarament hi pot haver un atac. Només en casos de tocar directament una vespa o intentar capturar-la la picada pot ser molt probable.  A França i al País Basc, les estadístiques epidemiològiques mostren que el nombre d’incidències registrades per picades d’himenòpters no ha augmentat d’ençà de l’arribada de la vespa asiàtica. A Catalunya, segons la Societat Catalana d’al·lèrgia i immunologia clínica (SCAIC), fins ara hi ha hagut un sol cas d’ingrés per reacció a una picada de Vespa velutina, molt menys que en el cas de l’abella de la mel i vespes autòctones. Cal tenir present, doncs, que les picades produïdes per vespa asiàtica, tot i ser doloroses, no són més perilloses que les d’una espècie autòctona. 
 
L’Ajuntament de Vidreres, en l’àmbit de les seves competències i en base als Protocols d’actuació dels danys causats per la vespa asiàtica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu informar a la població de les mesures i actuacions a prendre davant d’aquestes situacions, amb l’objectiu de minimitzar els efectes més perjudicials causats per aquesta espècie invasora.

Per això, recorda les actuacions a prendre:

– En cas de picades trucar al 061.
 
– En cas d’observació d’exemplars o nius contactar amb el cos d’Agents Rurals: Tel. 93 561 7000 o al correu electrònic velutinacar@gencat.cat, indicant la ubicació exacta del niu. Mantenir-se a una distància mínima de 5 metres.
 
– En l’observació d’exemplars o nius utilitzar aplicatius mòbils (app) de ciència ciutadana (www.Ornitho.cat i natusfera) pel registre de les dades corresponents, amb l’objectiu d’incrementar les deteccions ràpides gràcies a la participació de diversos col·lectius i particulars. 
 
– Consultar els protocols específics en l’àmbit de l’apicultura, destrucció dels nius i en cas de picada, així com mesures de prevenció, explicades en el Protocols d’actuació citats anteriorment i accessibles mitjançant dades en obert a través de l’enllaç http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/artropodes-no-crustacis/vespa-asiatica-vespa-xinesa/

-Per a més informació: http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_invasores/llista-especies/llista-especies-catalogades/artropodes-no-crustacis/vespa-asiatica-vespa-xinesa/

 

-Protocol d’actuacions dels danys causats per la Vespa Asiàtica (Vespa velutina) envers l’apicultura, la biodiversitat i els riscos sobre la salut de les persones:
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/Protocol-2019.pdf

Continguts relacionats

Back to top button