Actualitat

Actuació de seguretat a la Pineda d’en Masó

Durant les properes setmanes, darreres d’agost i primeres de setembre, està prevista l’actuació de retirada de diversos arbres de la Pineda d’en Masó. Els veïns i usuaris habituals de la Pineda hauran pogut comprovar els darrers dies que alguns dels pins han estat seleccionats i marcats per optimitzar l’actuació de retirada.

L’actuació respon única i exclusivament a criteris tècnics de seguretat i de garantia de desenvolupament dels arbres de l’espai. Dos informes tècnics, un de febrer de 2018 i l’altre d’aquest mes de juliol de 2019, avalen aquesta situació i necessitat d’actuar en aquest sentit. La qüestió de fons és que la densitat actual provoca problemes en tots els arbres i representa una amenaça per a la sostenibilitat de l’espai. Per aquest motiu, tant ambdós informes tècnics com d’altres experts i entesos consultats per l’ajuntament, suggereixen que la millor solució per garantir el bon desenvolupament dels pins de la Pineda d’en Masó és, malgrat que pugui semblar el contrari, retirar alguns exemplars a fi i efecte que els que quedin puguin desenvolupar-se millor, i eliminant els riscos per la seguretat i la mobilitat que representarien la caiguda i col·lapse d’algun d’aquests pins.

Volem agrair la paciència i comprensió dels veïns per l’actuació que es portarà a terme en els propers dies i que els pot generar cert soroll i inconvenients. Així mateix, volem reiterar que el motiu de l’actuació és precisament preservar la pineda d’en Masó i respon a la voluntat municipal de garantir la seguretat dels espais públics, preservant espais verds emblemàtics com la Pineda.

Continguts relacionats

Back to top button