Divendres 21 Febrer 2020
Inici / Noticies / Ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

19/06/2018
Durant el darrer mes d’abril s’han aprovat de manera definitiva les Bases Reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts a persones per raó de capacitat econòmica amb la finalitat de compensar parcialment la càrrega tributària municipal associada a l’habitatge habitual i avançar cap a una fiscalitat més equitativa i redistributiva, que ajudi els col·lectius que més ho necessiten.

El servei consisteix en un ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones en situació d'atur de llarga durada, famílies en situació de vulnerabilitat o pensionistes amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per aquest impost.

Què ofereix?
Ajuts de fins al 50 % de la quota íntegra de l’IBI de l’habitatge habitual en l’exercici en què es publica la convocatòria.

A qui s’adreça?
Podran acollir-se al sistema de concessió d’ajuts aquelles persones en situació d’atur de llarga durada, famílies en situació vulnerable o pensionistes, que són subjectes passius de  l’impost, empadronades a Vidreres i que tinguin uns ingressos inferiors al barem de les bases. 

Com s’hi pot accedir?
Presencialment al servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Vidreres, carrer Girona, núm. 3.

Quan es pot gestionar?
El període de sol·licituds per tramitar l’ajut estarà obert del 19 de juny fins al 17 de juliol.